UBMTTQ tỉnh, Ngân hàng NN Chi nhánh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp

(Baonghean.vn) - Sáng 3/6, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2019.
 
Việc tổ chức lễ ký kết phối hợp giữa hai đơn vị nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, diễn biến, kết quả về chính sách tiền tệ và hoạt động của ngân hàng. Đồng thời, phát huy tinh thần đóng góp của các tầng lớp nhân dân thông qua MTTQ các cấp trong tỉnh để góp phần hoàn thiện, đổi mới cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh, phòng chống thiên tai, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Ký kết phối hợp giữa MTTQ tỉnh và Ngân hàng NN tỉnh Nghệ An
 
Tại lễ ký kết, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã thống nhất nội dung phối hợp, trách nhiệm của từng đơn vị và cách thức thực hiện. Hai đơn vị cũng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất nội dung triển khai trong thời gian tới./.
 
Thanh Lê