UBND Thành phố Vinh giải quyết đơn của bà Hoàng Thái Việt Anh (TP. Vinh)

(Baonghean) - Ngày 16/6/2015, UBND Thành phố Vinh nhận được Công văn số 245.PC/BĐ/BNA ngày 2/6/2015 của Báo Nghệ An chuyển đơn của bà Hoàng Thái Việt Anh, thường trú tại nhà số 4, ngõ 182C, đường Nguyễn Sỹ Sách (Thành phố Vinh) với nội dung: Năm 2003, bà Hoàng Thái Việt Anh có mua một mảnh đất tại xóm 10, xã Nghi Liên diện tích 500m2.
 
Năm 2004, UBND huyện Nghi Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 315m2 nhưng bà không đồng ý và không chấp nhận. Sau khi xã Nghi Liên sáp nhập về Thành phố Vinh, bà được thông báo cấp đổi lại Giấy chứng nhận nhưng vẫn không được chấp nhận diện tích 500m2 cũng như hiện trạng đất mà bà sử dụng ổn định từ đó cho đến nay, bà đã đóng nộp nghĩa vụ đầy đủ. Bà mong muốn các cấp chính quyền và các ban, ngành giải quyết thỏa đáng cho gia đình bà.
 
Ngày 24/6/2015, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 2946/UBND-TD giải quyết đơn công dân, nội dung như sau:
 
Đối với nội dung kiến nghị của bà Hoàng Thái Việt Anh, UBND thành phố đã có nhiều văn bản trả lời. Gần đây nhất là Công văn số 2230/UBND-TNMT ngày 18/5/2015, trong đó có nội dung:
 
"...UBND thành phố đã cấp lại Giấy chứng nhận quvền sử dụng đất cho bà Hoàng Thái Việt Anh tại thửa đất số 397, tờ bản đồ 07 thuộc xóm 10, xã Nghi Liên là đúng quy định của pháp luật: Đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích phù hợp quy hoạch (diện tích 399,2m2), còn phần diện tích không phù hợp quy hoạch không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích 84m2). Đối với phần diện tích không được cấp Giấy chứng nhận đã được ghi chú tại trang 2 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: khu thu hồi Nhà nước xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Do đó, đề nghị của bà Hoàng Thái Việt Anh là không có cơ sở giải quyết.
 
Đây là lần cuối UBND thành phố trả lời đơn của bà Hoàng Thái Việt Anh về nội dung này, nếu bà Việt Anh tiếp tục có đơn với nội dung như trên thì UBND thành phố sẽ lưu đơn và không thụ lý giải quyết...".
 
Trên đây là kết quả giải quyết đơn của UBND thành phố đối với đơn của bà Hoàng Thái Việt Anh, UBND thành phố thông báo đến Báo Nghệ An biết để thông tin đến bạn đọc.
 
UBND TP. Vinh