UBND huyện Anh Sơn trả lời đơn kiến nghị của ông Thái Đình Túc, Trưởng thôn 4, xã Khai Sơn

(Baonghean) - Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn nhận được đơn “Đường mòn Hồ Chí Minh – Phà Tri Lễ kêu cứu” của ông Thái Đình Túc, Trưởng thôn 4, xã Khai Sơn do các cơ quan chức năng cấp trên chuyển đến. Ngày 28/5/2015 Báo Nghệ An có bài viết: Về kiến nghị mở đường của người dân Khai Sơn: Đảm bảo hài hòa lợi ích.
Sau khi xem xét đơn kiến nghị, phản ánh của ông Túc, ngoài việc chỉ đạo phòng, ban chức năng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để kiểm tra, xác minh, UBND huyện đã trực tiếp làm việc, kiểm tra thực tế tại nhà máy, vào ngày 11/6/2015. Đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, ngày 17/6/2015, UBND huyện Anh Sơn có Công văn số 312/UBND-TNMT trả lời phản ánh kiến nghị của người dân nội dung như sau:

Kết luận:

Về giải quyết những kiến nghị của ông Thái Đình Túc:
 
Một là: “Bắt nhà đầu tư trả lại nguyên trạng con đường lịch sử vốn có của nhân dân chúng tôi ngay lập tức cho nhân dân chúng tôi làm ăn sinh sống, đi lại và đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, trường học khi thu hồi đất theo chủ trương của Nhà nước; yêu cầu nhà đầu tư bồi thường thiệt hại cho nhân dân chúng tôi từ khi phá đường làm của riêng”.
 
- UBND huyện Anh Sơn xin trả lời: Kiến nghị này của ông là không có cơ sở để xem xét giải quyết, bởi vì:
 
+ Về trả lại con đường "lịch sử”: Công ty TNHH Nhiên liệu sạch được thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất than củi sạch xuất khẩu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác của Nhà nước; được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy, cho thuê đất, được Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với khu đất được thuê trong thời hạn 50 năm; chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ (kinh phí GPMB) đối với người sử dụng đất và với Nhà nước trước khi được thuê đất. Đoạn đường cũ xuống phà Tri Lễ không có trong quy hoạch chung xây dựng đô thị Tri Lễ, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
 
+ Về “bắt nhà đầu tư phải đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, trường học khi thu hồi đất theo chủ trương của Nhà nước”: Yêu cầu này không có trong quy định của pháp luật.
 
+ Về “yêu cầu nhà đầu tư bồi thường thiệt hại cho nhân dân chúng tôi từ khi phá đường làm của riêng”: Do Công ty TNHH Nhiên liệu sạch không vi phạm pháp luật nên không phải bồi thường thiệt hại.
 
Hai là: “Phải họp dân để làm rõ đúng, sai...”.
 
Không nhất thiết phải họp dân, bởi vì quá trình triển khai dự án, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB đã họp dân quán triệt đầy đủ, công khai. Qua tìm hiểu, UBND huyện nhận thấy cơ bản nhân dân không có ý kiến gì sau khi triển khai dự án, số ít có ý kiến đã được các cấp, các ngành giải thích đầy đủ.
 
Kế hoạch mở đường dân sinh trong thời gian tới:
 
Tại buổi làm việc ngày 11/6/2015, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Khai Sơn chủ trì phối hợp với Công ty TNHH Nhiên liệu sạch tiếp tục thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3648/UBND-CNTM ngày 5/6/2015 và của UBND huyện tại Công văn số 685/UBND-TNMT ngày 27/10/2014, trong đó:
 
a) Thay thế đoạn đường cũ ra phà Tri Lễ: Mở rộng, nâng cấp đoạn đường giao thông nội đồng phân chia ranh giới sử dụng đất giữa thôn 4 và thôn 5 từ đường mòn Hồ Chí Minh cũ đến giáp đường Hồ Chí Minh mới, đến gặp đường đấu nối vào khu công nghiệp, đi men theo bờ rào nhà máy (đường doanh nghiệp Tư Hải tự mở để vận chuyển cát, sỏi).
 
Khi chưa hoàn thành đoạn đường trên yêu cầu Công ty TNHH Nhiên liệu sạch tiếp tục để nhân dân đi lại trên đoạn đường cũ đi qua nhà máy xuống Phà Tri Lễ.
 
b) Thay thế các đoạn đường khác: UBND xã Khai Sơn, Ban chỉ huy các thôn có liên quan khảo sát, lựa chọn phương án tối ưu (giảm tối đa chi phí nhưng vẫn đảm bảo điều kiện đi lại, sản xuất của nhân dân) để quy hoạch, mở các tuyến đường dân sinh thay thế các tuyến đường cũ đi qua nhà máy.
 
c) Về trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành:
 
- Về công tác GPMB các tuyến: UBND xã Khai Sơn chịu trách nhiệm. Hoàn thành trước ngày 20/6/2015;
 
- Mở các tuyến đường: Công ty TNHH Nhiên liệu sạch hỗ trợ một phần (phương tiện máy móc, đất đá san lấp), các phần việc còn lại do UBND xã Khai Sơn và nhân dân chịu trách nhiệm. Hoàn thành trước 30/6/2015, trong đó ưu tiên những tuyến giao thông chính.
 
- Hướng dẫn chuyện môn, nghiệp vụ: Các phòng, ban liên quan (Phòng Công Thương, Phòng Tài nguyên và Môi trường) theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ khi có đề nghị của UBND xã Khai Sơn.
 
Trên đây là nội dung trả lời của UBND huyện Anh Sơn về đơn kiến nghị, phản ánh của ông Thái Đình Túc - Trưởng thôn 4, xã Khai Sơn. Nếu chưa rõ đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND huyện (qua Ban Tiếp công dân hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được giải thích, trao đổi thêm.
 
UBND huyện Anh Sơn