UBND huyện Đô Lương trả lời vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 31/3/2014 có bài: Người dân tái định cư vạn chài xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương "An cư nhưng chưa lạc nghiệp". Qua kiểm tra, xác minh ngày 26/4 UBND huyện Đô Lương có Công văn số 55/BC-UBND gửi Báo Nghệ An nội dung như sau:
 
Dự án: "Xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân vạn chài trên sông Lam ra khỏi vùng thiên tai lũ lụt xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An" được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4905/QĐ-UBND.NN ngày 11/11/2011 và điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 677/QĐ - UBND.NN ngày 12/3/2012. UBND huyện Đô Lương có Quyết định số 693./QĐ - UBND ngày 8/5/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán tổng mức đầu tư dự án là: 7.404.000.000 đồng.
 
Mục tiêu của dự án là xây dựng khu tái định cư tập trung tại vùng Cây Sang, xóm 2, xã Đặng Sơn cho 68 hộ dân vạn chài thuộc xóm 6, 7, xã Đặng Sơn ra khỏi vùng thiên tai lũ lụt. Trước đây các hộ dân vạn chài hoàn toàn không có đất ở và nhà ở, cuộc sống của họ lênh đênh trên sông Lam với nghề đánh bắt cá, khai thác cát, sạn, bốc vác và vận tải thuê. Dự án được triển khai thực hiện cuối năm 2011 và đến hết năm 2013 các hạng mục hạ tầng đều cơ bản hoàn thành. Đến hết năm 2013 đã có 44 hộ làm nhà và vào ở. Dự kiến trong năm 2014 có 24 hộ xây dựng xong nhà và đến ở. Tổng diện tích khu đất tái định cư là 1.750 m2 (bao gồm cả diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng và đất ở cho 68 hộ dân) thuộc đất công ích 5% của xã Đặng Sơn quản lý chuyển mục đích sang xây dựng khu tái định cư. Nếu trừ diện tích xây dựng các công trình hạ tầng, bình quân diện tích đất ở cho mỗi hộ là 150 - 200 m2. Với diện tích này chỉ vừa đủ cho các hộ dân xây dựng nhà ở và công trình phụ trợ.
 
Đối với xã Đặng Sơn của huyện Đô Lương là một xã có diện tích tự nhiên rất nhỏ, chỉ có 429,41 ha, đất sản xuất nông nghiệp đã giao cho các hộ dân năm 1993 theo Nghị định 64/NĐ-CP. Vì vậy, khi lập dự án khu tái định cư cho các hộ dân vạn chài hoàn toàn không còn quỹ đất sản xuất để chia cho các hộ sản xuất. Khi lập dự án huyện và xã đã nói rõ mục tiêu chính của dự án là: Xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân để có nhà ở an cư, do đất sản xuất nông nghiệp không có nên trước mắt các hộ vẫn tạm thời sinh sống bằng ngành nghề trước đây. Hiện tại, các hộ dân đã làm nhà và vào ở, đã “an cư” như Báo Nghệ An đã phản ánh...
 
Mặc dù đã được định cư ở làng mới trên bờ, nhưng hiện tại các hộ dân xóm 6, xóm 7, xã Đặng Sơn vẫn sinh sống bình thường bằng ngành nghề trước đây như đánh bắt thủy sản, vận tải, bốc vác, khai thác cát, sạn. Một số con em họ chuyển nghề đi làm công nhân, làm thuê, xuất khẩu lao động. Về lâu dài, việc tạo cho các hộ có việc làm ổn định là rất cần thiết. UBND huyện Đô Lương đã làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục PTNT về vấn đề đào tạo, tập huấn nghề cho lao động thuộc các hộ khu tái định cư. UBND huyện đã giao cho phòng Lao động - TB&XH chủ trì phối hợp với Trạm Khuyến nông, phòng NN&PTNT làm việc với UBND xã Đặng Sơn và các hộ dân khu tái định cư khảo sát đề xuất lựa chọn ngành nghề cần đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn và nhu cầu đổi nghề của các hộ dân.
 
Sau khi xác định được nghề cần đào tạo, UBND huyện Đô Lương sẽ chỉ đạo các phòng, ngành liên quan và UBND xã Đặng Sơn có các giải pháp phù hợp nhằm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các hộ dân vùng tái định cư. Về vấn đề quản lý hành chính, trước mắt do chưa đủ số hộ theo quy định để thành lập xóm mới nên số hộ dân tái định cư đang thuộc quản lý hành chính của xóm 6 và xóm 7 như trước đây. UBND xã đã bố trí cán bộ xóm phó ở trên địa bàn khu tái định cư để thuận tiện trong việc quản lý, UBND xã đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc thêm các hộ dân làm nhà ở khu tái định cư và có phương án chuyển đổi quản lý hành chính một số hộ để đủ điều kiện, sớm trình cấp có thẩm quyền thành lập một xóm mới, đảm bảo cho bà con nhân dân vạn chài tái định cư ổn định cuộc sống lâu dài. 
 
Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đô Lương về nội dung báo Nghệ An số ra ngày 31/3/2014 "Người dân tái định cư vạn chài xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương “An cư nhưng chưa lạc nghiệp”. UBND huyện Đô Lương trả lời Báo Nghệ An.
 
UBND huyện Đô Lương