UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An điện tử, ngày 22/5/2013  có đăng bài: “Hưng Nguyên: Sớm giải quyết   vướng mắc ở xóm Bãi Đình” của tác giả Đào Tuấn phản ánh:  Xóm Bãi Đình nằm trên bãi phù sa cuối xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên, xóm dân cư này thuộc quyền quản lý hành chính của xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đây chính là nguyên nhân tạo ra sự nhập nhằng, thiếu nhất quán trong công tác quản lý dân cư, khiến hơn 30 hộ dân Bãi Đình thấp thỏm lo âu sợ rơi vào quên lãng.

Sau khi xem xét nội dung bài báo, ngày 29/5, UBND huyện Hưng Nguyên có Công văn số 347/UBND.VH chỉ đạo như sau:

1.Giao cho Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Hưng Lam, UBND xã Đức Quang, huyện Đức Thọ và các phòng, ban, đơn vị liên quan, kiểm tra rà soát thực tế so với các nội dung báo  nêu một cách trung thực, khách quan, đồng thời tham mưu các biện pháp tháo gỡ và văn bản trình ký ban hành trả lời báo chí theo quy định.

2. Phòng VH -TT phối hợp  với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc tiến độ và phối hợp tham mưu nội dung trả lời, với tinh thần thẳng thắn, trung thực, tiếp thu và xử lý một cách nghiêm túc nhất.

                                                UBND huyện Hưng Nguyên