UBND huyện Nam Đàn kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Mục thông tin đường dây nóng Báo Nghệ An số ra ngày 26/11/2013 đăng ý kiến phản ánh của người dân: Hệ thống xả thải trang trại lợn của ông Lê Như Thắng ở xã Khánh Sơn không được xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Thực hiện Công văn số: 4196/STNMT-BVMT ngày 2/12/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo nêu, UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức kiểm tra làm rõ sự việc, kết quả thể hiện tại Công văn số 2068/UBND-TNMT, ngày 20/12/2013 với nội dung sau:
 
Về quy mô chăn nuôi: Hộ ông Lê Như Thắng, xóm 4, Khánh Sơn 1, xã Khánh Sơn chăn nuôi lợn nái, lợn thịt theo hình thức chăn nuôi hộ gia đình (không phải là trang trại chăn nuôi) tổng đàn lợn tại thời điểm kiểm tra là 18 con. Hệ thống chuồng chăn nuôi được xây dựng kiên cố. Về hệ thống xử lý chất thải và tình trạng ô nhiễm môi trường, gia đình đã xây dựng hệ thống mương thu gom chất thải chăn nuôi có hầm biogas để xử lý chất thải với dung tích 18m3. Nước thải sau hầm biogas được dẫn vào 2 hầm xử lý lắng lọc trước khi thải ra ngoài. Tại khu vực chuồng chăn nuôi có phát tán mùi hôi do chất thải.
 
Như vậy, nội dung báo phản ánh hệ thống xả thải không được xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là chưa có cơ sở vì gia đình đã xử lý chất thải qua hầm biogas và 2 hầm lắng. Tuy nhiên, do gia đình ông Lê Như Thắng chăn nuôi lợn với số lượng lớn nên đã gây ô nhiễm môi trường do mùi hôi. Để khắc phục ô nhiễm và thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, UBND huyện đã có Văn bản số 2006/UBND-TNMT ngày 16/12/2013 chỉ đạo UBND xã Khánh Sơn và gia đình ông Lê Như Thắng thực hiện một số nội dung như:
 
Đối với hộ gia đình ông Lê Như Thắng: Thường xuyên vệ sinh chuồng chăn nuôi sạch sẽ, có các biện pháp khác như phun chế phẩm vi sinh, trồng thêm cây xanh,… để xử lý mùi hôi nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh. Định kỳ nạo vét 2 hầm lắng lọc để đạt hiệu quả xử lý nước thải. Giảm số lượng đàn lợn chăn nuôi, nếu chăn nuôi với số lượng lớn phải chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại và xa khu dân cư. Chấp hành tốt công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương. Không xả nước thải chưa qua xử lý ra kênh mương thủy lợi chung.
 
Đối với UBND xã Khánh Sơn: Chủ động kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi của hộ ông Lê Như Thắng và có biện pháp xử lý khi có vi phạm về bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động hộ ông Lê Như Thắng nói riêng và các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã nói chung giảm số lượng đàn lợn chăn nuôi quy mô hộ gia đình để bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm trong khu dân cư.
 
UBND huyện Nam Đàn