UBND huyện Nghi Lộc xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) Chuyên mục Thông tin đường dây nóng trên báo Nghệ An số 9399 ra ngày 26/4/2013 phản ánh: "Những năm gần đây, sông Chợ Cầu qua địa bàn xã Nghi Diên bị ô nhiễm nặng, nước đen quánh bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường dân sinh ở đây. Nguyên nhân do một số người dân đổ rác trực tiếp và vứt xác động vật chết xuống sông, đồng thời rác thải của chợ Cầu họp cũng được xả thẳng xuống sông".

Sau khi giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Nghi Diên kiểm tra thực địa, ngày 13/5/2013, UBND huyện Nghi Lộc có Công văn số 369/UBND-TNMT gửi Báo Nghệ An có nội dung như sau:

Sông Chợ Cầu là điểm giáp ranh giữa xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc và xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Qua thực tế kiểm tra, mé sông và các khu vực xung quanh, thuộc địa bàn xã Nghi Diên không có có hiện tượng rác thải, xác động vật chết vứt trực tiếp xuống sông như phản ánh. Tuy nhiên, rác thải và nước thải từ hoạt động của chợ Cầu (thuộc địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên quản lý) được thải trực tiếp xuống sông Chợ Cầu và tồn đọng với số lượng lớn tại mép sông thuộc địa bàn xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Vì vậy, trách nhiệm xử lý rác thải tồn đọng này thuộc trách nhiệm của huyện Hưng Nguyên.

Sau kiểm tra, UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo UBND xã Nghi Diên:

1. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng cố tình vứt, đổ rác thải bừa bãi trên địa bàn xã, đặc biệt là dọc mép sông Chợ Cầu thuộc địa bàn xã Nghi Diên quản lý.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác thải bừa bãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, xóm và các hình thức tuyên truyền, vận động khác phù hợp, thiết thực để nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường.

3. Cử cán bộ làm việc với chính quyền xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Có các biện pháp xử lý tình trạng rác thải và nước thải từ hoạt động của chợ Cầu thải trực tiếp xuống sông Chợ Cầu gây ô nhiễm môi trường như phản ánh của Báo.

UBND huyện Nghi Lộc chân thành cảm ơn quý báo đã có những phản ánh kịp thời và mong quý báo tiếp tục hợp tác với UBND huyện để nâng cao hiệu quả công tác  vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trong thời gian tới .

UBND huyện Nghi Lộc