UBND huyện Quế Phong xử lý việc bắt và thu gom đỉa để bán cho tư thương

(Baonghean) - Sau khi Báo Nghệ An có bài “Nông dân Quế Phong cần cảnh giác với việc thu mua đỉa” (đăng trên báo Nghệ An số ra ngày 13/7/2015), UBND huyện Quế Phong đã có Công văn số 728/UBND-NN yêu cầu phòng NN&PTNT và UBND các xã, thị trấn kiểm tra làm rõ việc tư thương thu mua đỉa sử dụng vào mục đích gì, để khuyến cáo cho nhân dân.
Người dân xã Châu Kim (Quế Phong) vợt đỉa ngoài đồng.
 
Trước mắt, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị cần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân phòng ngừa không bị lợi dụng, mất cảnh giác, đổ xô đi bắt hoặc thu gom đỉa bán cho tư thương. Đến lúc nhiều tư thương tìm mọi lý do để hạ giá rẻ hơn giá mua ban đầu, hủy hợp đồng, bỏ trốn… buộc dân phải bán rẻ hoặc số lượng đỉa đó sẽ được đổ ra đầy đồng ruộng phát triển mạnh hủy hoại  môi trường, phá hoại sức khỏe con người và trâu, bò  phục vụ sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc mua bán và vận chuyển động, thực vật ra vào địa bàn. Xử lý nghiêm các thương lái khi có dấu hiệu vi phạm. Hàng tuần báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp tổng hợp) các vấn đề liên quan đến sản xuất nông lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn huyện để có hướng chỉ đạo và biện pháp xử lý kịp thời.
 
UBND huyện Quế Phong