UBND huyện Quỳ Châu xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An cuối tuần số ra ngày 1/6/2014 có bài viết "Na Mô - Bản 3 không" phản ánh tại bản Na Mô, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu.
Ngày 3/7/2014, UBND huyện Quỳ Châu có Công văn số 143/BC-UBND về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu.
1. Xác minh thông tin về tỷ lệ hộ nghèo; cơ sở hạ tầng cầu, trường, điện.
- Tỷ lệ hộ nghèo trong bản chiếm gần 50%: Thông tin này là đúng, Diên Lãm là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện, nằm cách trung tâm huyện khoảng 50km, đời sống người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của cả huyện là 45,02%, trong đó xã Diên Lãm là 50,18%, bản Na Mô là 47,06%. 
- Về trường học: "Hiện trong bản chưa có trường học, phải học ở các bản khác": Thông tin này là đúng. UBND huyện xin báo cáo như sau:
Bản Na Mô, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu hiện không có điểm trường tại bản, do số lượng học sinh của bản trong từng độ tuổi ở các cấp học không đủ điều kiện để mở lớp, cụ thể như sau:
- Cấp học Mầm non: Tổng số 16 cháu (trong đó, 3 tuổi: 3 cháu; 4 tuổi: 4 cháu; 5 tuổi: 6 cháu)
- Cấp học Tiểu học: Tổng số 27 em/5 lớp học.
Vì vậy, số học sinh trên của bản Na Mô đi học tại 2 điểm trường: bản Cướm và bản Na Lạnh, khoảng cách học sinh đi học từ nhà đến các điểm trường vẫn đảm bảo theo quy định của điều lệ trường học (không quá 2 km).
Trong các năm học vừa qua, số học sinh bản Na Mô tham gia học ở 2 điểm trường tại bản Cướm và bản Na Lạnh vẫn đảm bảo kế hoạch, tỷ lệ huy động học sinh trong các độ tuổi phổ cập giáo dục ở các cấp học đều đạt 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng (chỉ gặp khó khăn đối với những học sinh đến trường phải qua khe suối trong những ngày lũ lớn, học sinh phải nghỉ học do không có cầu và được bố trí học bù ngay sau đó theo kế hoạch của nhà trường).
- Về cầu: Hiện nay bản Na Mô chưa có cầu dân sinh mà đang phải sử dụng  cầu tạm do dân tự làm là đúng sự thật.
Năm 2013, Sở Giao thông vận tải Nghệ An có Công văn số 1720/SGTVT- QLHTGT ngày 26/8/2013 về việc báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng cầu dân sinh tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn cao để đảm bảo an toàn giao thông. UBND huyện đã lập danh sách và Báo cáo số 140/BC.UBND ngày 29/8/2013 đề nghị đầu tư xây dựng 4 cầu, trong đó có cầu treo bản Na Môn, xã Diên Lãm (bản Na Môn và bản Na Mô là hai bản ở gần nhau, cùng qua một khúc sông, nên nếu xây dựng được cầu treo tại bản Na Môn thì sẽ phục vụ được nhu cầu đi lại cho nhân dân của cả 2 bản). Tuy nhiên, trong 4 cầu mà UBND huyện đề nghị, đến nay mới có cầu bản Quàng, xã Châu Phong có chủ trương xây dựng của tỉnh, do đó cầu Na Môn chưa xây dựng được.
- Về hệ thống điện: Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 3 xã vùng trong (Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm) chưa có điện lưới Quốc gia. Dự án điện xã Châu Phong đã được phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư, hiện nay đang thẩm định TKKT - DT điều chỉnh, để triển khai các bước tiếp theo khi có nguồn vốn bố trí để triển khai thi công. Đối với điện vào 2 xã: Diên Lãm và Châu Hoàn, căn cứ Thông báo số: 295/TB-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu thì UBND tỉnh đang chỉ đạo Điện lực Nghệ An huy động nguồn vốn để xây dựng lưới điện vào 2 xã trong năm 2014 - 2015.
2. Xác minh thông tin đất lâm nghiệp, đường giao thông nông thôn:
- Đất lâm nghiệp: Theo bài báo phản ánh "Một số hộ dân bản Na Mô chưa có đất rừng và chưa cấp bìa" là đúng.
UBND huyện Quỳ Châu xin báo cáo một số thông tin như sau: bản Na Mô, xã Diên Lãm hiện có 51 hộ dân với 243 nhân khẩu. Trong đó có 37 hộ dân đã được giao đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp (đất lúa) theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ với tổng diện tích đã giao là 5,12 ha; có 26 hộ dân bản Na Mô đã được giao đất lâm nghiệp tạm thời theo Nghị định 163/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện tại bản Na Mô có 25 hộ mới phát sinh đã được UBND xã Diên Lãm xét giao đất lâm nghiệp theo hình thức thủ công với định mức giao 4,5 ha/hộ, hiện tại xã Diên Lãm đang lập hồ sơ thủ tục có liên quan để trình UBND huyện Quỳ Châu quyết định giao đất cho các hộ dân theo quy định. Tuy vậy, do việc giao đất lâm nghiệp thực hiện theo hình thức thủ công, chưa được do đạc bản đồ chính quy do vậy việc thực hiện cấp bìa (Giấy chứng nhận QSD đất) cho nhân dân đang chậm.
Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ đôn đốc, chỉ đạo các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giao đất lâm nghiệp và cấp GCN QSD đất cho nhân dân yên tâm sản xuất.
- Đường giao thông nông thôn: "Bản vẫn chưa có đường giao thông bê tông hóa": Thông tin báo nêu là đúng.
Hiện nay, làm đường bê tông theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh trên địa bàn huyện đã triển khai xong đợt 1, 2 và các xã đăng ký đang tiến hành nhận xi măng để triển khai đợt 3. Tuy nhiên, trong năm 2013, 2014, xã Diên Lãm không đăng ký triển khai thực hiện.
Lý do, chính sách hỗ trợ xi măng làm đường GTNT của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tỉnh hỗ trợ xi măng và kinh phí còn lại chiếm khoảng 50 - 60% tổng khối lượng công trình gồm cát, sỏi, đá và công lao động do nhân dân đóng góp và các địa phương chủ động huy động từ các nguồn khác. Như vậy, muốn xây dựng đường bê tông xi măng loại B đối với các xã điều kiện khó khăn như Châu Hoàn, Diên Lãm thì cứ bình quân 450 - 500 triệu đồng/1km (nhân dân sẽ phải đóng góp 250 - 300 triệu đồng/1km). Trong khi Diên Lãm là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 50,18%, đời sống kinh tế nhân dân hết sức khó khăn, dân cư lại ở thưa thớt, vì vậy mà việc nhân dân đóng góp cùng với Nhà nước để làm đường GTNT là không thể thực hiện được. Mặt khác, bản Na Mô chỉ có 51 hộ dân ở thưa thớt, nếu muốn xây dựng đường bê tông xi măng thì mỗi hộ dân phải đóng góp hàng chục triệu đồng nên việc huy động sức dân là không khả thi.
3. Kiến nghị, đề xuất:
Để khắc phục những khó khăn như báo đã phản ánh. UBND huyện Quỳ Châu xin đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh 3 vấn đề như sau: 
- Cho chủ trương đầu tư xây dựng 3 cầu dân sinh còn lại như UBND huyện đã lập danh sách tại Báo cáo số 140/BC.UBND ngày 29/8/2013, trong đó có cầu của bản Na Môn để đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân nơi đây. 
- Quan tâm đến việc bố trí nguồn vốn đẩy nhanh triển khai xây dựng hệ thống điện của 3 xã vùng trong để nhân dân có điện trong thời gian sớm nhất.
- Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng đối với các xã vùng ĐBKK, vùng sâu vùng xa để tạo điều kiện cho các xã trong làm đường GTNT góp phần đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới. 
UBND huyện Quỳ Châu

tin mới

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Nghệ An phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện; Lũ cắt đôi mặt đường, người dân Quỳ Châu khẩn trương mở đường mới để đi tạm... là những thông tin chính trong ngày.

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

(Baonghean.vn) - Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An làm việc tại Cộng hoà Chile và tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt kiều châu Âu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thăm 2 cô giáo gặp nạn... Đây là một số nội dung nổi bật trên baonghean.vn ngày 30/9.

Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ: Thúc đẩy mạnh động lực tăng trưởng, tăng tốc phát triển công nghiệp, phấn đấu cao nhất cho mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023; Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì phiên họp giao ban khối Nội chính; Cử tri Nghĩa Đàn yêu cầu công minh bạch trong thực hiện thủ tục đất đai; Tập trung khắc phục hậu quả mưa lụt ở Quỳ Châu...

Khát vọng thành Vinh

Khát vọng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Ước mơ Vinh trở thành một đô thị hiện đại, văn minh có lẽ là khát vọng xuyên thế kỷ. Nó không chỉ là quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo mà là mơ ước của mọi người dân thành phố. 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/9

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X; Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023; Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông”... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.