UBND huyện Quỳnh Lưu trả lời vấn đề báo nêu!

(Baonghean) Ngày 22/8/2012, Báo Nghệ An đăng bài “Mối nguy từ cầu phao tự phát” tại các xã Quỳnh Trang và Mai Hậu huyện Quỳnh Lưu. Sau khi báo đăng, ngày 29/8, UBND huyện Quỳnh Lưu có Công văn số 1610/UBND-CT gửi Báo Nghệ An về việc tiếp thu ý kiến như sau:

Trên tuyến sông Hoàng Mai tại km15+300 thuộc địa phận xã Mai Hùng, tại km16+100 thuộc địa phận xã Quỳnh Trang và Quỳnh Vinh đang tồn tại 2 cầu phao dân sinh tự phát bắc qua sông không đảm bảo an toàn giao thông. Ngày 21/2, Đội thanh tra giao thông (Sở GTVT) phối hợp với Ban ATGT huyện đã tiến hành kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến đò ngang thuộc một số xã trên địa bàn và đã lập biên bản đình chỉ hoạt động đi lại qua sông Hoàng Mai trên 2 cầu phao xây dựng trái phép nói trên.

Ngày 29/2, UBND huyện có Công văn số 267/UBND.CT về việc đảm bảo ATGT trên tuyến đường thủy nội địa và đã yêu cầu Chủ tịch UBND 2 xã lập biên bản buộc các chủ phương tiện ký cam kết không tham gia vận tải hành khách trên sông; tổ chức lực lượng tháo dỡ 2 cầu phao xây dựng trái phép. Nếu có nhu cầu thì UBND xã phải tiến hành lập hồ sơ dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra 2 cầu phao hiện nay vẫn còn tồn tại và đang hoạt động. Trong điều kiện huyện, xã chưa lập được dự án xây dựng cầu treo tại Km11+800 sông Hoàng Mai; để đảm bảo công tác ATGT, ngày 14/8 Đoàn thanh tra liên ngành UBND tỉnh phối hợp với Ban ATGT huyện đã tiến hành kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại các bến đò ngang thuộc 2 xã trên và đã lập biên bản và có công văn giao cho Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang và Mai Hùng ra quyết định đình chỉ hoạt động của 2 cầu phao, tổ chức lực lượng tháo dỡ và nghiêm cấm việc thu phí và lệ phí trái quy định tại 2 cầu phao nói trên. Thời gian thực hiện tháo dỡ và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 2/9.


UBND huyện Quỳnh Lưu