UBND huyện Quỳnh Lưu xử lý vấn đề Báo nêu

Báo Nghệ An số 9373 ngày 3/4/2013 có bài viết "Dân bức xúc vì Nhà máy bột sắn gây ô nhiễm môi trường".

Thực hiện Công văn số 761/STNMT-BVMT ngày 4/4/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý nội dung báo nêu, ngày 25/4/2013, UBND huyện Quỳnh Lưu có Công văn số 546/UBND.TNMT gửi Báo Nghệ An với nội dung sau: Nhà máy chế biến bột sắn của hộ ông Lê Đăng Thảo tại xóm 7- Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2012 nhưng quy trình sản xuất, xử lý môi trường không đảm bảo nên việc chế biến bột sắn của nhà máy gây ô nhiễm môi trường là có thật. Nguyên nhân do mùi hôi thối từ quá trình phân hủy của các chất hữu cơ như xơ, bã, vỏ sắn; nước thải từ quá trình sản xuất không có hệ thống xử lý, nước thải được xả trực tiếp ra Tràn khe Độc.

Ngày 25/4/2013, UBND huyện tiến hành kiểm tra, kết quả như sau:

- UBND xã Quỳnh Thắng nhiều lần kiểm tra lập biên bản và đã đình chỉ sản xuất, nhà máy không hoạt động từ ngày 4/4/2013.

- UBND huyện giao cho UBND xã Quỳnh Thắng kiểm tra, buộc hộ ông Lê Đăng Thảo giải quyết ngay các tồn đọng đang gây ô nhiễm môi trường (thu gom, vận chuyển toàn bộ xơ, bã sắn bán cho các đơn vị chế biến thức ăn chăn nuôi; phun, rắc các chế phẩm sinh học để giảm thiểu ô nhiễm mùi và nguồn nước). Yêu cầu tháo dỡ toàn bộ trang thiết bị máy móc và đề nghị Chi nhánh điện Quỳnh Lưu không cung cấp điện cho nhà máy.


UBND huyện Quỳnh Lưu