UBND huyện Thanh Chương xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 1, 2/8/2013 đăng loạt bài "Những chuyện động trời ở xã Thanh Sơn", phản ánh về tình trạng vi phạm chế độ người lao động và “nhập nhèm thu, chi tài chính" ở xã Thanh Sơn huyện Thanh Chương.

Ngày 20/8/2013, UBND huyện Thanh Chương có công văn số 2118/UBND gửi Báo Nghệ An, nội dung như sau:

Những vấn đề Báo Nghệ An đề cập trong bài báo, trước đó đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra tình hình thu, chi ngân sách tại xã Thanh Sơn và đã có văn bản yêu cầu xã chấn chỉnh ngay việc chi trả chế độ lương, phụ cấp lương hàng tháng cho cán bộ, công chức và các khoản truy lĩnh do nâng bậc lương, truy lĩnh tăng phụ cấp cho các đối tượng. Đến ngày 9/7/2013, xã Thanh Sơn đã khắc phục xong:

Chi trả các khoản truy lĩnh do nâng bậc lương, tăng phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ công chức, viên chức, bán chuyên trách, dân quân tự vệ... số tiền: 228.780.000 đồng; Chi trả tiền lương phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng thụ hưởng với số tiền trả chậm: 316.449.000 đồng; Đến ngày 1/6/2013 Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn đã bố trí đồng chí Lô Văn Tinh làm kế toán trưởng ngân sách xã thay ông Phạm Văn Lan.

Ngày 8/8/2013, Chủ tịch UBND huyện cùng với lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, có sự tham dự của đồng chí Thường vụ huyện ủy phụ trách vùng đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực HĐND xã, Chánh, Phó Chủ tịch UBND xã, các thành viên UBND xã, Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể quần chúng cấp xã.

Qua buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ rõ những sai phạm, khuyết điểm vừa qua, trách nhiệm trước hết là của Chủ tịch UBND xã, kế toán trưởng ngân sách xã, đã buông lỏng công tác quản lý tài chính, ngân sách; chi trả không kịp thời chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng thụ hưởng khác; chậm nộp bảo hiểm xã hội cho một số cán bộ. Buông lỏng trong quản lý thu ngân sách, việc điều hành thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách không bám vào dự toán ngân sách đã được HĐND xã phê duyệt, nên dẫn đến tình trạng chi vượt dự toán một số khoản như: Kinh phí đảng, kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thông tin thể thao... khi không có nguồn thu đảm bảo nên đã lấy từ các nguồn ngân sách khác đáng lẽ phải chi trả như tiền điện hộ nghèo quý III năm 2012, tiền hỗ trợ làm đất trồng chè và trợ giá giống chè... Chủ tịch UBND xã còn buông lỏng công tác quản lý cán bộ kế toán.

Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ rõ:

- Đảng ủy xã, mà người đứng đầu là đồng chí Bí thư, đã buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác Tài chính, ngân sách xã; Hội đồng nhân dân xã, mà người đứng đầu là Chủ tịch HĐND xã, đã không chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát của HĐND đối với UBND xã trong việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của xã; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, các ủy viên UBND xã đã không làm tốt trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ để cùng tập thể UBND xã thực hiện công tác quản lý tài chính ngân sách; Chủ tịch MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp xã thiếu tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Chính quyền vững mạnh, nhất là trong công tác quản lý tài chính ngân sách.

Chủ tịch UBND huyện giao:

- Chủ tịch UBND xã, kế toán ngân sách xã:

+ Chấn chỉnh ngay những việc làm sai trái trên, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản truy lĩnh cho cán bộ, công chức, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng thụ hưởng khác.

+ Bám sát dự toán chi để điều hành ngân sách, tuyệt đối không được lấy nguồn khác để chi thường xuyên.

+ Phối hợp với huyện Tương Dương để giải quyết các thủ tục còn vướng mắc về bảo hiểm xã hội của một số cán bộ xong trước ngày 31/12/2013.

+ Thu hồi nộp vào ngân sách xã số tiền cho thuê dựng cột viễn thông 72.480.000 đồng.

+ Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, nhận xét đánh giá hàng năm theo đúng quy định để kịp thời kiến nghị thay thế, xử lý đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban thường vụ Đảng ủy xã tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về công tác tài chính ngân sách xã.

- HĐND xã, mà người đứng đầu là Chủ tịch HĐND xã, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã để hoạt động tài chính ngân sách một cách lành mạnh.

- MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trách nhiệm của mình tham gia xây dựng Chính quyền vững mạnh.

- Giao phòng Tài chính - kế hoạch tăng cường kiểm tra, giúp đỡ xã thực hiện tốt công tác tài chính ngân sách, không để sai phạm tương tự xảy xa. Đồng thời làm rõ khoản kinh phí đảm bảo tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới, số vượt chi thường xuyên, để trình UBND huyện kết luận lử lý (nếu có sai phạm).

UBND huyện trân trọng cảm ơn sự phản ánh của Báo Nghệ An về vụ việc tại xã Thanh Sơn. Huyện mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý cơ quan để cùng chính quyền huyện chấn chỉnh, đưa công tác quản lý tài chinh ngân sách tại xã Thanh Sơn (xã đồng bào dân tộc thiểu số mới về tái định cư trên địa bàn huyện) đi vào nề nếp.

                                            UBND huyện Thanh Chương