UBND huyện Yên Thành trả lời vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 21/3/2013 có bài phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn tại khối 1, Thị trấn Yên Thành.

Ngày 17/4/2013, UBND huyện Yên Thành có Công văn số 326/UBND.TN trả lời Báo Nghệ An như sau:

Theo Báo cáo số 02/BC.UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thị trấn Yên Thành về kết quả giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến việc hộ ông Thái Văn Lợi chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân lân cận vì gia đình ông Thái Văn Lợi mua lại đất của hộ ông Nguyễn Trung, khối 1, Thị trấn Yên Thành. Phần lớn diện tích được xây dựng làm kho chứa thức ăn gia súc, gia cầm. Phần diện tích đất phía giáp sông Dinh gia đình xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn, bể xử lý biogas. Quy mô đàn lợn từ 60 - 65 con với trọng lượng khoảng 40 kg/con.

- Trong quá trình chăn nuôi, hệ thống bể biogas chưa được xây dựng hoàn thiện, lượng nước thải quá tải có lẫn phân lợn xả thải ra sông Dinh khá đậm đặc, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của  các hộ dân lân cận.

- UBND Thị trấn Yên Thành đã giao trách nhiệm gia đình ông Thái Văn Lợi phải xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên. Trường hợp không thực hiện các biện pháp xử lý, tiếp tục gây tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của khu dân cư sẽ bị xử lý hành chính theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngày 17/4/2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường Yên Thành cùng với đại diện UBND Thị trấn Yên Thành, đại diện các hộ dân khối 1, Thị trấn Yên Thành đã có buổi làm việc với gia đình ông Thái Văn Lợi kiểm tra tình hình việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn.

Kết quả kiểm tra, hiện tại gia đình ông Thái Văn Lợi đang chăn nuôi  50 con lợn (trọng lượng trung bình 50 kg/con), diện tích chăn nuôi 100m2, gia đình đã xây dựng hoàn thiện 2 bể biogas (đã cho khí đốt). Nước thải xả thải ra sông Dinh không còn đen đặc, ít mùi.

- Theo phản ánh của đại diện khu dân cư khối 1, Thị trấn Yên Thành, hiện nay tình trạng ô nhiễm đã giảm, tuy nhiên một số hộ xung quanh phản ánh vẫn còn tình trạng mùi hôi thối (vào khoảng lúc sáng sớm).

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn tại hộ ông Thái Văn Lợi, UBND huyện Yên Thành yêu cầu UBND Thị trấn Yên Thành và cá nhân hộ liên quan thực hiện các nội dung sau:

1 . Giao UBND Thị trấn Yên Thành: 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư,… thường xuyên giám sát việc thực hiện chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn sinh học, không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt  của cộng đồng dân cư xung quanh của hộ ông Thái Văn Lợi;

- Trường hợp hộ chăn nuôi tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh thì UBND thị trấn tiến hành xử lý hành chính theo quy định.

2. Yêu cầu hộ ông Thái Văn Lợi:

- Thực hiện việc chăn nuôi lợn đảm bảo an toàn sinh học. Giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải trực tiếp nước thải, phân lợn ra môi trường, đặc biệt không được xả thải thẳng xuống sông Dinh;

- Xử lý việc phát tán mùi hôi, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh;

- Có phương án giảm số lượng lợn chăn nuôi nhằm hạn chế lượng chất thải chăn nuôi và nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi;

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã kết luận tại buổi làm việc giữa UBND thị trấn và gia đình.

UBND huyện Yên Thành yêu cầu UBND Thị trấn Yên Thành, hộ ông Thái Văn Lợi thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.
 
                                                        UBND huyện Yên Thành