UBND huyên Yên Thành xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số 9360 ra ngày 23/3/2013 phản ánh việc "từ nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân dọc đường vào các mỏ đá ở Lèn Cờ, đoạn đi qua các xóm Đồng Hoa, Đồng Nhân, Đồng Xuân và Đồng Trung xã Đồng Thành phải chịu khổ sở bụi bặm do xe vận chuyển khai thác đá từ mỏ và xe các đơn vị thi công trên đường nguyên liệu Đồng Thành - Quang Thành đường Khe Chùa gây ra...", UBND huyện Yên Thành đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, trả lời Báo Nghệ An và tham mưu biện pháp xử lý tình trạng trên.

Sau khi tiến hành kiểm tra xử lý, ngày 10/4/2013, UBND huyện Yên Thành có Công văn số 301/UBND.TN gửi Báo Nghệ An  như sau:

Đường giao thông Khe Chùa đi qua các xóm Đồng Hoa, Đồng Nhân, Đồng Xuân và Đồng Trung xã Đồng Thành do Công ty TNHH Minh Quang nhận thầu thi công. Đến nay, dự án vẫn đang trong giai đoạn thi công mặt bằng, chuẩn bị đổ nhựa. Trong thời gian qua, trên tuyến đường này, tình trạng các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công và che phương tiện vận chuyển đá, sỏi từ mỏ đá Lèn Cò (chứ không phải Lèn Cờ như Báo phản ánh) gây ô nhiễm không khí do bụi, rơi vãi  đá sỏi, ảnh hưởng đến người dân xung quanh và người tham gia giao thông trên tuyến đường là có thật.

Để tiếp tục xử lý tình trạng ô nhiễm không khí do bụi trên tuyến đường trên, UBND huyện yêu cầu UBND xã Đồng Thành, các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

a) UBND xã Đồng Thành:

- Tiếp tục giám sát, chỉ đạo phối hợp với các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cò (Công ty TNHH Thành Nam, Công ty TNHH Đông Thành, Công ty CP công nghiệp 369), đơn vị thi công đường giao thông thực hiện các biện pháp xử lý hạn chế ô nhiễm bụi trên tuyến đường giao thông Khe Chùa đang thi công.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý xe chở quá khổ, quá tải, không thực hiện các biện pháp che chắn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng làm rơi vãi xuống đường, ảnh hưởng đến môi trường và người, phương tiện tham giao thông trên tuyến đường trên.

b) Các đơn vị hoạt động khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cò:

- Công ty TNHH Thành Nam, Công ty TNHH Đông Thành, Công ty CP công nghiệp 369 thực hiện nghiêm túc các cam kết về biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất và đóng góp hỗ trợ kinh phí để tưới nước mặt đường, hạn chế ô nhiễm bụi cho đến khi công trình đường giao thông thi công hoàn thành.

- Thường xuyên nhắc nhở các tài xế xe vận chuyển đá sỏi từ mỏ đá thực hiện các biện pháp che chắn vật liệu trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng để vật liệu rơi vãi xuống mặt đường.

c) Đơn vị thi công đường giao thông:

- Công ty TNHH Minh Quang thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án. Tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cò thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi trên tuyến đường thi công.

Khắc phục khó khăn, tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hạn chế ô nhiễm bụi.

UBND huyện Yên Thành yêu cầu UBND xã Đồng Thành, các đơn vị khai thác khoáng sản tại mỏ đá Lèn Cò, đơn vị thi công tuyến đường giao thông Khe Chùa thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

                                                  UBND huyện Yên Thành