UBND Thành phố Vinh chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 22/2/2014, mục Thông tin đường dây nóng có nêu ý kiến của một số phụ huynh Trường Tiểu học Trung Đô - TP. Vinh phản ánh về việc thu học phí bán trú của con em họ.
 
Theo quy định của nhà trường nếu học sinh học bán trú thì thu: 150.000 đồng/em/tháng (100.000 đồng là tiền đóng học, 50.000 đồng là tiền phục vụ ăn trưa). Một số phụ huynh nhà gần trường và có điều kiện đã không cho con em mình ăn ở trường mà về gia đình ăn nhưng nhà trường vẫn thu 150.000 đồng. Nhà trường nên xem lại cách thu đối với học sinh học bán trú nhưng không ăn trưa tại trường.
 
 Sau khi xem xét vấn đề báo nêu, ngày 25/2/2014, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 681/UBND-VP giao Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND phường Trung Đô tiến hành kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu. Kịp thời khắc phục và chấn chỉnh ngay nếu các khoản thu chi của nhà trường không đúng với quy định. Báo cáo bằng văn bản về kết quả xử lý cho UBND thành phố và Báo Nghệ An trước ngày 5/3/2014.
 
Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách khối văn xã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện kịp thời, nghiêm túc để trả lời Báo Nghệ An.
 
UBND Thành phố Vinh