UBND Thành phố Vinh giao nhiệm vụ cho các phường, xã thường xuyên kiểm tra lấn chiếm lòng, lề đường

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra các ngày 20, 21, 22/5/2015 có loạt bài “Chấn chỉnh tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè ở Thành phố Vinh” phản ánh tình trạng: Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đô thị, bất chấp các chủ trương chỉ đạo của các cơ quan chức năng, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến phố. Và đô thị Vinh cũng không nằm ngoài điều đó.
 
 
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn gây hệ lụy là các quầy hàng thực phẩm ăn uống vỉa hè mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, cần có sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các đơn vị quản lý và nhất là ý thức của người dân.
 
Trong khi đó, việc phát triển dịch vụ thương mại, du lịch là điều tất yếu, vậy nên nghĩ đến khả năng quy hoạch, tổ chức lại thành phần tiểu thương, hộ kinh doanh vỉa hè thành một nghề đặc trưng, phục vụ cho truyền bá hình ảnh văn hóa địa phương. Những tuyến phố được chặn xe trong một thời gian nhất định cho phép bán hàng rong và người đi bộ thỏa sức dạo chơi. Đó không chỉ là một giải pháp vừa an sinh vừa an toàn, mà còn rất nhân văn với những nghề, những giá trị cổ truyền.
 
Sau khi báo phát hành, ngày 9/6/2015, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 2642/UBND-VP giao nhiệm vụ cho các phường, xã, các đơn vị liên quan tham mưu, xử lý và trả lời thông tin báo nêu trước ngày 25/6/2015. 
 
UBND TP Vinh