UBND Thành phố Vinh xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An, số ra ngày 16/6/2013, mục “Thông tin đường dây nóng” đăng ý kiến tổ dân cư khối 2, phường Cửa Nam phản ánh: Một hộ dân hành nghề kinh doanh lươn sống trong tổ dân cư, thường xuyên để nước lươn vương vãi ra đường, bốc mùi tanh rất khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ xung quanh.

Ngày 1/8/2013, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 3351/UBND – TNMT trả lời thông tin báo Nghệ An nêu với nội dung sau:

Tiếp thu ý kiến phản ánh của báo, UBND thành phố đã có công văn chỉ đạo UBND phường Cửa Nam kiểm tra giải quyết. Ngày 10/7/2013, UBND phường Cửa Nam đã có Báo cáo số 67/BC- UBND về kết quả kiểm tra xử lý thông tin báo nêu.

Việc nhân dân phản ánh thông tin một hộ dân kinh doanh lươn sống gây mùi tanh là có thực. Nhưng không có hiện tượng nước lươn chảy ra đường và không ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh môi trường, UBND phường Cửa Nam đã chỉ đạo chủ hộ kinh doanh lươn, Ban cán sự khối 2 và các cán bộ chuyên môn của phường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Yêu cầu bà Nguyễn Thị Mai (chủ hộ kinh doanh lươn) thực hiện các biện pháp khắc phục hệ thống thoát nước thải, đặc biệt là hố ga thu gom nước phải mở rộng để thu hết toàn bộ nước thải trong quá trình kinh doanh lươn thải ra; Có biện pháp che chắn xung quanh để hạn chế tối đa mùi hôi tanh từ việc kinh doanh lươn sống, không để ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh: Không được tổ chức mua bán hàng hóa trên lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

- Giao trách nhiệm cho Ban cán sự khối 2, cán bộ y tế, cán bộ đô thị phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện của hộ bà Nguyễn Thị Mai. Nếu gia đình bà Nguyễn Thị Mai không nghiêm túc thực hiện, UBND phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.