UBND Thành phố Vinh xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số 9372 ra ngày 2/4/2012, mục Thông tin đường dây nóng phản ánh tình trạng đổ chất thải xây dựng bừa bãi dọc theo tuyến đường ven sông Cửa Tiền gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Sau khi kiểm tra, xem xét, UBND thành phố có Công văn số 1333/UBND-TNMT gửi Báo Nghệ An nội dung như sau:

1. Nội dung phản ánh của Báo Nghệ An về tình trạng đổ chất thải xây dựng bừa bãi dọc theo tuyến đường ven sông Cửa Tiền gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh là có thật. Nội dung này UBND thành phố cũng đã nhận được từ đơn phản ánh của công dân, kiến nghị tại các kỳ tiếp xúc cử tri và kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố và UBND thành phố đã ban hành các văn bản để chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên kết quả thực hiện cho đến nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

2. Nhằm giải quyết triệt để nội dung phản ánh của Báo Nghệ An, của công dân và của cử tri, UBND thành phố giao: UBND các phường, xã; Thanh tra đô thị thành phố; Công ty TNHH MTV môi trường đô thị tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản sau: Công văn số 3632/UBND-TNMT ngày 4/10/2012, Công văn số 854/UBND-TNMT ngày 11/3/2013 và Công văn số 1170/UBND-QLĐT ngày 29/3/2013.

Kết quả thực hiện báo cáo về UBND thành phố trước ngày 30/4/2013 để theo dõi, giám sát.

Yêu cầu UBND các phường, xã, Thanh tra đô thị, Công ty TNHH Môi trường đô thị tỉnh Nghệ An nghiêm túc thực hiện.


UBND Thành phố Vinh