UBND Thành phố Vinh xử lý vấn đề Báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 20/5/2013, có bài viết: “Giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh và thu phí trái phép” phản ánh việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng, lề đường kinh doanh, buôn bán tại các chợ không được dẹp bỏ một cách triệt để đang là vấn đề nổi cộm trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Vinh. Tình trạng một số ban quản lý chợ thu phí trái phép trở thành hành động tiếp tay cho hoạt động trên.

Sau khi nghiên cứu nội dung Báo nêu, qua kiểm tra thực tế, ngày 4/7/2013, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 2829/UBND-QLĐT gửi Báo Nghệ An như  sau:

1. Nội dung phản ánh của Báo Nghệ An nêu trên là có thật, thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn ra việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trên các tuyến phố, nhất là khu vực xung quanh các chợ; việc lấn chiếm tuy có giảm so với các năm trước nhưng vẫn chưa được dẹp bỏ triệt để. Mặt khác, vẫn có một số ban quản lý chợ tự ý thu phí trái phép các đối tượng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

2. Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, hàng năm đều có kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Sau thời gian triển khai thực hiện, việc kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên các tuyến đường đã giảm hẳn so với thời gian trước, đã giải tỏa được một số chợ tự phát và một số chợ đã đi vào hoạt động có nề nếp hơn như: giải tỏa lấn chiếm đường Nguyễn Trung Ngạn của chợ Quán Lau; giải tỏa chợ tự phát dưới đường điện tại Khối 1, phường Trung Đô; dẹp bỏ được chợ tạm tại đường Lê Mao kéo dài giáp ranh phường Vinh Tân và Hồng Sơn.

3. Từ đầu năm 2013 đến nay, UBND thành phố đã tổ chức 2 đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố, sau đợt ra quân lần thứ 2, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã, Thanh tra đô thị thành phố, Công an thành phố thường xuyên ra quân giải tỏa hành lang ATGT và duy trì chống tái lấn chiếm việc kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè giảm nhiều so với trước như các tuyến đường: Phan Đình Phùng, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu, Quang Trung, Lê Lợi…

Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán trên các tuyến phố vẫn còn diễn ra nhiều, nhất là khu vực các chợ gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và tiềm ẩn mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các chợ: Bến Thủy, Cửa Bắc, Hưng Dũng, chợ chiều Nghi Phú, chợ cầu Kênh Bắc, chợ Vinh, chợ xép Quang Trung… Mặt khác, một số ban quản lý chợ tự ý thu phí trái phép làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của các lực lượng chức năng.

Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng trên, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-Th.U ngày 25/8/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 1/4/2013 của UBND thành phố về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường năm 2013 trên địa bàn Thành phố Vinh; Công văn số 3935/UBND-QLĐT ngày 10/11/2012 của UBND Thành phố về việc cấm bán hàng thực phẩm trên lòng, lề đường, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thành phố; Công văn số 1801/UBND-QLĐT ngày 9/5/2013 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý TT ATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố.

Mới đây nhất, sau khi có thông tin phản ánh trên Báo Nghệ An, ngày 28/6/2013, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 2735/UBND-QLĐT về việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh và thu phí trái phép. Theo đó để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND thành phố chỉ đạo:

- UBND các phường, xã; Công an thành phố; Thanh tra đô thị thành phố: Giao UBND các phường, xã chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Thanh tra đô thị thành phố kiểm tra, xử phạt, đẩy đuổi các trường hợp kinh doanh trái phép trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực các chợ.

- BQL các chợ trên địa bàn thành phố có trách nhiệm bố trí, sắp xếp vị trí cho các tiểu thương nếu có nhu cầu buôn bán các mặt hàng nêu trên tại chợ của mình.

- Nghiêm cấm BQL các chợ thu phí trái quy định dưới mọi hình thức đối với các hộ kinh doanh trên lòng, lề đường, vỉa hè khu vực xung quanh chợ. Giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng ban thành phố có liên quan, thành lập Đoàn kiểm tra việc thu phí trái phép, báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành việc kiểm tra yêu cầu xong trong quý 3/2013.

- Trưởng các đoàn kiểm tra việc kinh doanh thực phẩm tươi sống và áo quần trái phép: Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra tình trạng kinh doanh thực phẩm tươi sống và áo quần trái phép trên lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố theo nội dung tại QĐ số 7578/QĐ-UBND ngày 25/12/2012. Thời gian xong trong quý 3/2013.

Yêu cầu UBND các phường, xã, Thanh tra đô thị thành phố, Công an thành phố, các phòng ban liên quan và Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc, kết quả báo cáo về UBND thành phố để được tiếp tục chỉ đạo.


UBND Thành phố Vinh