UBND Thành phố Vinh xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An ngày 15/7/2013 có bài: “Vi phạm hành lang an toàn lưới điện ở Thành phố Vinh” phản ánh: Theo thống kê của Điện lực Thành phố Vinh, hiện có hơn 50 khu dân cư, nhà ở xây dựng ngay trong hành lang an toàn lưới điện có nguy cơ mất an toàn rất cao. Có nhiều nguyên nhân được đặt ra: Do buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương - nơi có các tuyến đường chạy qua; công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp và ngành điện còn thiếu chặt chẽ; việc quy hoạch của ngành điện còn chưa đồng bộ… Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đang là vấn đề cấp bách cần đặt ra để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Tiếp thu ý kiến phản ánh, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với Điện lực Thành phố Vinh. Sau khi có kết quả, ngày 20/8/2013, UBND Thành phố Vinh có Công văn số 3688/UBND-QLĐT gửi Báo Nghệ An, nội dung như sau:

Nội dung Báo phản ánh là có thật, theo thống kê của Điện lực thành phố, đến ngày 18/6/2013 trên địa bàn thành phố có trên 50  công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (không phải hơn 50 khu dân cư như Báo nêu). Nguyên nhân là các hộ tự ý xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; UBND các phường, xã, Điện lực thành phố chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Điện lực thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục như: tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; nâng cấp thay thế đường dây, hạ ngầm. Hiện tại Điện lực thành phố đang triển khai thi công các dự án: Hạ ngầm đường điện cao áp dọc đường Nguyễn Du, đường Phong Định Cảng, đường Đặng Thái Thân; cải tạo (thay cột cao hơn, thay dây đảm bảo an toàn) đường điện cao áp 979 đi qua địa bàn xã Hưng Đông, phường Đông Vĩnh, phường Quán Bàu, phường Hà Huy Tập, xã Nghi Phú. Năm 2013, Điện lực thành phố dự kiến giải quyết khoảng 15 công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

UBND Thành phố Vinh đã chỉ đạo UBND các phường, xã, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố phối hợp Điện lực Nghệ An tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đề nghị Điện lực thành phố trong thời gian tới tiếp tục phối hợp UBND thành phố, UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý không để bất cứ công trình nào xây dựng, cải tạo vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và bố trí vốn để đầu tư, cải tạo hạ ngầm đường dây điện cao áp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

UBND Thành phố Vinh chân thành cảm ơn Báo Nghệ An đã phản ánh kịp thời và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý báo trong thời gian tới.


UBND Thành phố Vinh