UBND Thành phố Vinh xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ngày 10/6/2013 tại mục Thông tin “Đường dây nóng” đăng tải ý kiến của người dân đường Ngư Hải, Thành phố Vinh phản ánh: Siêu thị BigC tập kết rác thải trên hành lang dành cho người đi bộ đường Ngư Hải và nhân viên sử dụng vỉa hè làm nơi cọ rửa thùng chứa hàng, xả nước bẩn...

Ngày 3/7/2013, UBND Thành phố Vinh có công văn yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an Thành phố Vinh và UBND phường Quang Trung kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh của người dân. Trên cơ sở kết quả làm việc với Công ty TNHH EB (chủ siêu thị BigC Vinh), ngày 10/7/2013, UBND TP Vinh có Công văn số 2898/UBND-TNMT trả lời Báo Nghệ An như sau:

- Việc nhân dân dọc đường Ngư Hải phản ánh trên báo Nghệ An là hoàn toàn có thực. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH EB Vinh đã thực hiện việc đưa rác thải và rửa các thùng chứa hàng trong tầng hầm của Siêu thị BigC Vinh, đồng thời cam kết không thực hiện việc tập kết rác thải sinh hoạt và rửa các thùng chứa hàng, xả nước thải trên khu vực hành lang đường Ngư Hải. Công ty TNHH EB Vinh đã hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt để xử lý theo đúng quy định.

- Để tổ chức thu gom, tập kết, vận chuyển rác thải và xử lý nước thải đảm bảo đúng quy định, không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị và đời sống của nhân dân, UBND Thành phố Vinh yêu cầu Công ty TNHH EB Vinh  thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: Chấm dứt ngay việc sử dụng vỉa hè đường Ngư Hải rửa thùng chứa hàng, tập kết rác thải và xe vận chuyển rác thải; đồng thời trả lại nguyên trạng ban đầu vỉa hè đường Ngư Hải (đoạn qua siêu thị BigC Vinh). Bố trí điểm tập kết rác thải trong nội vi Công ty đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc thu gom và xử lý triệt để nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi xả thải, nghiêm cấm việc xả thải trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

- Giao UBND phường Quang Trung chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra Đô thị, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung nêu trên của Công ty TNHH EB Vinh; xử lý hoặc tham mưu UBND thành phố xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị theo đúng quy định.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH EB Vinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.