UBND Thành phố Vinh xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra các ngày 30, 31/10 đến 1, 2, 3/11 đăng loạt bài: “Hành trình đi tìm sự thật về tà đạo Hoàng Thiên Long”. Sau khi báo ra, ngày 18/11/2013, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh đã có Công văn số 27/UBND về việc đấu tranh, xử lý tà đạo tâm linh Hoàng Thiên Long trên địa bàn Thành phố Vinh với nội dung sau:

Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn Thành phố Vinh đã xuất hiện tà đạo tâm linh Hoàng Thiên Long do một số đối tượng ở các địa phương lôi kéo một số công dân ở các phường Trung Đô, Hưng Chính, Hưng Lộc... tham gia hoạt động phức tạp. Mặc dù trong thời gian qua, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng và phường, xã tập trung vận động, tác động, đấu tranh, ngăn ngừa nên có nhiều trường hợp nhận thức được sai phạm và từ bỏ tà đạo. Tuy vậy, các đối tượng chủ chốt, số cực đoan, số mê hoặc vẫn tiến hành nhiều hành vi với phương thức, thủ đoạn mới.

Đặc biệt gần đây, các số báo Nghệ An ra ngày 30/10 - 3/11/2013 đăng loạt bài phản ánh sự thật về tà đạo Hoàng Thiên Long, hay còn gọi là "đạo tâm linh Hồ Chí Minh" do bà Nguyễn Thị Điền ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội lập ra. Bản chất của tà đạo này lợi dụng uy tín của lãnh tụ làm vỏ bọc để lừa gạt, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, mù quáng, nhất là những người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật để trục lợi cá nhân. Hoạt động này là vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục và đạo lý người Việt Nam, gây dư luận xấu trong cán bộ, nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Những người
Những người "quy" theo tà đạo Hoàng Thiên Long vào điện Đại Phúc Phúc. Ảnh: N.Lân
Từ tình hình trên, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh đề nghị các ban: Tuyên giáo, Dân vận và UBMTTQ thành phố và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND phường, xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với Ban Tuyên giáo: Trên cơ sở thông tin của báo Nghệ An phản ánh và tài liệu của đơn vị liên quan, đề nghị Ban Tuyên giáo chủ trì soạn thảo nội dung để chỉ đạo, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, phường, xã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất hoạt động của tổ chức, đối tượng để vận động, tác động ngăn ngừa người dân không tham gia tà đạo tâm linh Hồ Chí Minh; chuẩn bị đầy đủ tư liệu, nội dung để mời phóng viên, cộng tác viên viết tin, bài và xây dựng các phóng sự về các nhóm tà đạo “Tâm linh Hồ Chí Minh” trên địa bàn, chú trọng sử dụng người từng bị lôi kéo, lừa gạt, chữa bệnh, “giải hạn”… để phê phán, phản bác ý đồ, hành vi của tà đạo, từ đó tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng và in thành băng, đĩa gửi đến từng hộ có người theo tà đạo nhằm tác động, ngăn hoạt động của các đối tượng.

2. Đối với Ban Dân vận: đề nghị Ban Dân vận chủ động nội dung để mời số cán bộ chủ chốt phường, xã, các đơn vị liên quan, nói rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về giải quyết, xử lý tà đạo tâm linh Hồ Chí Minh, phương thức, thủ đoạn, động cơ, mục đích hoạt động của các đối tượng để lên án, tố cáo những tổ chức, cá nhân lôi kéo, tuyên truyền theo tà đạo và phối hợp đấu tranh, tẩy chay, xóa bỏ tà đạo này; Ban Dân vận chủ trì và phối hợp MTTQ tổ chức các diễn đàn trong các cơ quan, đơn vị, phường, xã nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể trực tiếp tham gia vận động, giáo dục, tác động, ngăn ngừa và dùng áp lực quần chúng đấu tranh, xử lý triệt để hoạt động tà đạo; Ban Dân vận trực tiếp kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, Thường trực Thành ủy và các cơ sở đảng xử lý nghiêm số cán bộ, đảng viên, số thân nhân cán bộ các cấp ngành tham gia hoạt động tà đạo, kịp thời ngăn chặn hành vi lôi kéo của các đối tượng.

3. Đối với UBMTTQ thành phố, đề nghị chủ trì hướng dẫn nội dung, biện pháp để MTTQ phường, xã, tổ chức xã hội ở cơ sở tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc số người theo nhóm tà đạo tâm linh Hồ Chí Minh để vận động, tác động các đối tượng từ bỏ và đề nghị tổ chức, công dân không tham gia hoạt động tà đạo tại địa phương; Bố trí cán bộ trực tiếp làm việc với các tổ chức đoàn thể ở những địa bàn phức tạp như: phường Trung Đô, xã Hưng Chính, xã Hưng Lộc… để thống nhất biện pháp phối hợp tuyên truyền đấu tranh nhằm phân hóa, cô lập số tham gia, không để phát sinh, phát triển tà đạo trên địa bàn.

Cũng tại công văn này, UBND thành phố giao Phòng Nội vụ trực tiếp hướng dẫn các phường, xã, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát toàn diện các nhóm tà đạo, trong đó tập trung vào tà đạo tâm linh Hồ Chí Minh, qua đó phân loại số chủ chốt, đường dây, số cực đoan, cuồng tín, số có hành vi lợi dụng để lừa gạt, vi phạm pháp luật để có cơ sở đấu tranh, xử lý. Chủ trì và phối hợp với Công an thành phố tham mưu Chủ tịch UBND thành phố về kế hoạch đấu tranh, xử lý hoạt động tà đạo, chú trọng phân công trách nhiệm cho các đơn vị, chính quyền các phường, xã và các biện pháp, cách thức tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xóa bỏ triệt để tà đạo, xử lý nghiêm số tổ chức, đường dây và số chủ chốt, cực đoạn trên địa bàn.

Chủ động tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, Ban tôn giáo tỉnh, Thường trực Thành ủy về tình hình tà đạo tâm linh ở địa phương và các giải pháp đấu tranh, xử lý. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh có văn bản báo cáo Chính phủ sớm có chủ trương chỉ đạo xử lý dứt điểm các tổ chức cơ sở ở các địa phương, nhất là cơ sở chính tại xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Phòng Nội vụ chủ động phối với Công an Thành phố Vinh, Ban Dân vận, Ban tôn giáo, MTTQ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết, xử lý các vụ việc hoạt động các nhóm, đối tượng theo tà đạo trên địa bàn, tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

UBND thành phố giao Công an thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn, động cơ, mục đích, các đối tượng. Đồng thời điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ các hành vi, hoạt động vi phạm pháp luật liên quan ANTT, nhất là đối với số cầm đầu, chủ chốt, cực đoan, phục vụ công tác đấu tranh, xử lý có hiệu quả. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương phát hiện, xử lý các đối tượng trong đường dây, số lợi dụng tà đạo để lừa đảo, ép buộc người dân tham gia để tác động, phân hóa, cô lập, vạch mặt bản chất của các đối tượng,  phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý. Chủ động tham mưu nội dung để Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố giao trách nhiệm cho các thành viên trực tiếp phối hợp với lực lượng ở cơ sở tuyên truyền, vận động công dân và các đối tượng từ bỏ tà đạo,ngăn ngừa hành vi lôi kéo, phát triển tà đạo tại địa phương. Phối hợp phòng Nội vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị phường, xã và cung cấp thông tin, tài liệu cho các tổ chức, lực lượng để có biện pháp, đấu tranh, xử lý tà đạo một cách tập trung đồng bộ, quyết liệt, thống nhất, hiệu quả thiết thực.

Giao Chủ tịch UBND phường, xã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch đấu tranh với tà đạo trên địa bàn, trước mắt giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường, xã chủ trì chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục khảo sát, lập danh sách, phân loại cụ thể cho các đối tượng tham gia, xác minh số cầm đầu, cốt cán, cực đoan và vai trò của từng cá nhân trong nhóm tà đạo để có biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa. Chủ trì lập biên bản, xử lý các vụ việc, đối tượng có hành vi tụ tập, tổ chức hoạt động trái phép tại nhà riêng, cơ sở lưu trú, nơi công cộng... trên địa bàn và có biện pháp nghiêm cấm, giải tán theo quy định của pháp luật.

Trước mắt, triệu tập số chủ chốt, cầm đầu, cực đoan đến trụ sở chính quyền đấu tranh, lập biên bản, giao trách nhiệm không được hoạt động tà đạo, nhất là số cán bộ, đảng viên có thân nhân trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Sử dụng tài liệu, bài viết băng đĩa để tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của khối, xóm, phổ biến quán triệt trong các cuộc họp của đơn vị và tại cộng đồng dân cư nhằm vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn và không tham gia tà đạo. Đồng thời dùng hương ước, quy ước và phong tục, tập quán tác động số đối tượng cầm đầu, số theo tà đạo từ bỏ hoạt động. Phân công lực lượng phối hợp với Ban cán sự khối xóm, các đơn vị liên quan gặp gỡ số chủ chốt cực đoan, số nhẹ dạ cả tin, tác động, vận động họ từ bỏ. Đồng thời khuyến khích các công dân kiến nghị, phản ánh, tố cáo những hoạt động vi phạm của số đối tượng cầm đầu, số có hành vi vi phạm pháp luật để các ngành chức năng xử lý.

Đề nghị các Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và UBMTTQ thành phố, trên cơ sở thông tin báo chí phản ánh, tài liệu của các đơn vị liên quan soạn thảo nội dung để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất của tà đạo tâm linh Hồ Chí Minh, qua đó ngăn ngừa người dân tham gia hoạt động của tà đạo, ngăn chặn các hoạt động của các đối tượng xấu.

UBND TP Vinh

Tin mới

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Liệu xe điện có bền như xe chạy xăng không?

Khi so sánh nhanh với xe xăng, xe điện nhìn chung có nhiều ưu điểm hơn. Tuy vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu thời gian sử dụng xe điện có thể kéo dài như xe xăng hay không. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi này.
Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

Lũ quét ầm ầm tràn qua thị trấn Mường Xén

(Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến cho nước sông suối ở thượng lên nhanh. Bắt đầu từ rạng sáng nay (2/10) tại một số địa bàn thuộc huyện rẻo cao Kỳ Sơn lũ quét đã ầm ầm đổ về. Đặc biệt, tại thị trấn Mường Xén, dòng nước cùng bùn đất đã ào ạt dồn về từ xã Tà Cạ, Tây Sơn khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi. 
Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

Lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Lũ quét xảy ra từ 2h sáng nay 2/10 tại địa bàn xã Tà Cạ và khu vực thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Thông tin nhanh đã có 3 nhà dân bị sập, nhiều xe cộ bị trôi.
Bão ra…hồn bão

Bão ra…hồn bão

(Baonghean.vn) - Bão là hiện tượng cực đoan của thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên ngoài những cơn bão nhiệt đới thường thấy còn có những cơn bão khác như bão tuyết , bão cát , bão bụi ... Và bây giờ là bão giá, bão mạng, và tất nhiên với mỗi chúng ta còn có cả những cơn giông tố cuộc đời…
HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục có chiến thắng thứ 3/4 trận dẫn dắt Nam Định.

Thắng đậm Bình Dương, Hà Nội FC 'nhấn ga' đến ngôi vô địch; Đánh bại Hà Tĩnh, Nam Định trút bỏ lo âu trong cuộc đua trụ hạng

(Baonghean.vn) - Hà Nội FC đã tận dụng rất tốt thời cơ để nới rộng khoảng cách về điểm số, khi đánh bại B.Bình Dương bằng tỷ số rất đậm trên sân nhà Hàng Đẫy; Trận chung kết ngược giữa Nam Định vs Hà Tĩnh đã kết thúc theo cái cách không ai ngờ tới khi đội chủ nhà đã thắng cách biệt đối thủ, nhờ đó trút bỏ cả tấn âu lo trong cuộc đua trụ hạng. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

Những người 'giữ lửa' cho bản sắc văn hóa vùng cao

(Baonghean.vn) - Trước sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống, ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. Để gìn giữ và phát triển vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các cụ ông, cụ bà vùng cao xứ Nghệ đang ngày đêm âm thầm, nỗ lực trao truyền với mong ước bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa cho muôn đời sau.
Lực Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

Lực lượng Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 1/10 lực lượng Công an, Quân sự xã Yên Thắng, huyện Tương Dương cùng người dân không quản ngại nguy hiểm, đóng bè vượt dòng nước lũ khe Chon, đưa bé Xên Hoàng Phúc, sinh năm 2022 trú tại bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng bị chảy máu phát ban do sốt xuất huyết đi cấp cứu kịp thời.
Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều địa phương trong huyện, ngày 1/10, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con các xã Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Hoàn, Hương Sơn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) - Với kỳ vọng lớn vào Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là diễn đàn chính trị quan trọng, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới sẽ tạo nên những bước chuyển tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại thành phố Điện Biên đã diễn ra khai mạc các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức.
Các điểm ngập nặng ở Nghệ An sau hoàn lưu bão số 4

Các điểm ngập nặng ở Nghệ An sau hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn Nghệ An khiến nhiều địa phương như TX. Hoàng Mai, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành... bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhiều xã, xóm bị chia cắt. Cùng Báo Nghệ An điểm lại các điểm ngập nặng sau hoàn lưu bão số 4 những ngày vừa qua.