UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đơn của công dân

(Baonghean) - Xét báo cáo và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1184/BC.STNMT-TTr ngày 4/4/2014 về kết quả kiểm tra, rà soát đơn của ông Nguyễn Như Vân, trú tại xóm 12, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, ngày 19/4/2014, UBND tỉnh có Công văn số 2469/UBND-KT có ý kiến:
 
1. Việc ông Nguyễn Như Vân đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 315, tờ bản đồ số 1, diện tích 9873 m2, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là chưa đủ điều kiện để được giải quyết theo quy định của pháp luật, bởi vì thửa đất nêu trên đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Như Vân và ông Nguyễn Như Lý (bố của ông Vân), chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 
2. Giao Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ hướng dẫn các công dân có tranh chấp gửi đơn đến Chủ tịch UBND xã Tân Hương để được hòa giải theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/5/2014.
 
UBND tỉnh