UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đơn kiến nghị của công dân

(Baonghean) - UBND tỉnh nhận được phiếu chuyển số 177.BĐ/BNA ngày 23/4/2013 của Báo Nghệ An về việc chuyển đơn của những cán bộ công nhân viên hợp đồng đã từng làm việc tại BQL Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ.

Nội dung đơn phản ánh Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ (gồm ông Trương Hải Linh - Trưởng ban, ông Hồ Công Nghĩa - phó ban, bà Lương Thị Nam- phó phòng Hành chính kiêm kế toán) có thái độ, tác phong làm việc thiếu nghiêm túc, không công bằng, có dấu hiệu tham ô...

Căn cứ thẩm quyền giải quyết tố cáo của công dân theo Luật Tố cáo năm 2011, ngày 17/5/2013, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 507/UBND.KT chuyển đơn và giao Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và trả lời Báo Nghệ An trước ngày 15/6/2013.


UBND tỉnh Nghệ An