UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Trong các số báo ra ngày 3/4, 4/4 và 11/4/2012, Báo Nghệ An đã có các bài phản ánh "Người dân vùng biển Quỳnh Lưu: khổ vì thiếu nước ngọt"; bài "Gia tăng nạn khai thác cát trên sông: chính quyền bó tay?"; bài "Buông lỏng" phản ánh tình trạng chi tiêu sai mục đích, nguyên tắc tại các trường học trên địa bàn...
 
Để kiểm tra, xử lý các thông tin và vấn đề Báo Nghệ An nêu, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2275/UBND-VX ngày 17/4 giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu kiểm tra vấn đề Nhà máy nước huyện đã được xây dựng từ năm 1999 nhưng người dân vẫn không có nước để dùng, phải mua nước... Nếu đúng như báo phản ánh, yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu có phương án xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền khắc phục tình trạng nói trên, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.
 
- Công văn số 2279/UBND-VX ngày 17/4 giao Công an tỉnh chỉ đạo kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam, sông Hiếu và sông Con bừa bãi và không đúng quy trình, làm thay đổi dòng chảy. Nếu đúng, yêu cầu phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép.
 
- Công văn số 2283/UBND-VX ngày 17/4 giao Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra vấn đề Báo Nghệ An nêu về buông lỏng trong thu, chi tại các trường học. Nếu đúng như báo phản ánh, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


N.H