UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Ngày 13/12/2012, Báo Nghệ An có đăng bài: “Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 49/2010/NĐ-CP: “Đợi” báo cáo” phản ánh việc chi trả học phí cho học sinh, sinh viên con em gia đình chính sách theo Nghị định NĐ 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã được triển khai gần 3 năm nhưng còn nhiều vướng mắc và nhiều gia đình đến nay chưa được nhận tiền cấp bù học phí.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Công văn số 1595-CV/TU ngày 19/12/2012 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc xử lý vấn đề trong bài báo trên, ngày 27/12/2012, UBND tỉnh có Công văn số 9390/UBND-TM gửi Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Trong công văn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì cần chấn chỉnh kịp thời và sớm giải quyết cho các đối tượng chính sách theo quy định.

Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 15/1/2013.

                                                                UBND tỉnh