UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 3223-CV/TU ngày 4/7/2014 về việc chỉ đạo xử lý báo Nghệ An số ra ngày 27/6/2014 có bài “Ẩn họa cầu treo phản ánh:
 
Tỉnh Nghệ An hiện có 52 cầu treo, trong đó, 43 cầu đang khai thác sử dụng và 9 cầu đang được xây dựng. Tuy nhiên, nhiều cầu treo trên địa bàn tỉnh (cầu treo Châu Hội, huyện Quỳ Hợp; cầu treo Xốp Mạt, huyện Tương Dương…) hiện đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong khi đó, việc bảo trì các cầu treo chưa được thực hiện theo quy định do thiếu kinh phí.
 
Sau khi xem xét vấn đề báo nêu, ngày 9/7/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 4797/UBND-GT giao: 
 
Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các huyện liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì tham mưu phương án xử lý.
 
Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 27/7/2014.
 
UBND tỉnh nghệ An