UBND tỉnh cho ý kiến về Đề án Phát triển kinh tế rừng và Chăn nuôi đại gia súc

(Baonghean.vn) - Ngày 27/8, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, UBND tỉnh đã có buổi làm việc bàn về đề án Phát triển kinh tế rừng, đề án chăn nuôi đại gia súc và chế biến sữa theo nội dung Thông báo Kết luận số 368/TB-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh.

 

Nghệ An là tỉnh có điều kiện và tiềm năng phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc, với tổng diện tích đất tự nhiên gần 16.487 km2. Năm 2012, tổng đàn trâu, bò đạt 675.258 con, sản lượng thịt hơi đạt hơn 20.440 tấn, sản lượng sữa đạt 59.544 tấn…. Trên cơ sở về tiềm năng, kết quả đã đạt được, Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc và chế biến sữa giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã đưa ra những chỉ tiêu: Tổng đàn trâu, bò đến năm 2015 đạt 1 triệu con, trong đó đàn trâu đạt 370.000 con, đàn bò 630.000 con, sản lượng sữa 70.000 tấn, đến năm 2020 là 100.000 tấn. Sản lượng thịt hơi đến năm 2015 là 19.400 tấn, năm 2020 là 25.000 tấn. Để đạt được những chỉ tiêu đó, đề án đưa ra các giải pháp về thức ăn, về công tác thú y, các cơ chế chính sách….

 

Về Đề án Phát triển kinh tế rừng giai đoạn 2011-2015, mục tiêu đề án đạt ra là: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh công tác trồng rừng và khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên, đến năm 2015 trồng được 74.380 ha, nâng độ che phủ rừng đạt 55%. Quản lý, bảo vệ và khai thác rừng theo hướng bền vững, tạo thu nhập ổn định, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn…Phấn đấu tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 1.725.000 triệu đồng/năm; cơ cấu nội ngành chiếm 9,7% tổng cơ cấu ngành Nông-Lâm-Thủy sản. Tốc độ tăng trưởng từ 3,5 đến 4,1%/năm

 

Kết luận và cho ý kiến về 2 đề án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu: Cần tập trung hoàn thiện hai đề án thật chi tiết; soát xét số liệu đảm bảo tính thống nhất, tập trung hoàn chỉnh hệ thống văn bản, lồng ghép các chỉ tiêu của đề án một cách khoa học; tiến tới xây dựng nhà máy chế biến để tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi…


Anh Tuấn