UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 7 (Khóa X)

(Baonghean.vn) – Ngày 7/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện các ban ngành là thành viên ban chỉ đạo.

 

Trong 5 năm thực hiện Nghi quyết, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2008, cơ cấu kinh tế nông nghiệp là 30,77%, công nghiệp - XD 31%, dịch vụ 38% thì đến năm 2012 nông nghiệp giảm còn 27%, CN-XD 32%, dịch vụ 41,41%. Thu ngân sách hàng năm tăng khá. Năm 2008 thu ngân sách đạt 2.240,132 tỷ đồng, năm 2012 đạt 5.692 tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2008- 2012 thu ngân sách tăng gần 51%/năm…Như vây, trong số 46 chỉ tiêu chi tiết, có 44 chỉ tiêu vượt, 01 chỉ tiêu không đạt (chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế), 01 chỉ tiêu đạt (chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ).

 

                                    Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo cũng đã nêu những khó khăn, tồn tại của địa phương trong quá trình thực hiện Nghị quyết TƯ 7, như tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu còn chậm và chưa bền vững. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tuy có nhiều cố gắng nhưng kết quả chưa tương xứng với tiềm năng…

 

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo để bộ phận thường trực chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo. Hội nghị cũng xin ý kiến đóng góp cho 2 văn bản khác đó là dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ TƯ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020 và báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011- 2012).


Công Sáng