UBND tỉnh cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026

(Baonghean.vn) - Trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì trách nhiệm chung trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Chiều 16/2, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 và ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì lễ ký kết.

 CÔNG TÁC PHỐI HỢP NGÀY CÀNG CHẶT CHẼ, THƯỜNG XUYÊN

Tại cuộc làm việc, hai cơ quan đã đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 trên các mặt như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng pháp luật và tuyên truyền, vận động Nhân dân; kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động đối ngoại Nhân dân;…

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, hai bên thống nhất đánh giá, trong 5 năm qua, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế đã ký kết, trong đó có nhiều hoạt động mới được phối hợp triển khai đạt hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, công tác cứu trợ, công tác an sinh xã hội… 

Việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri, của Mặt trận có nhiều đổi mới, quyết liệt hơn theo hướng chuyển dần từ “giải trình, giải thích” sang “giải quyết”, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tạo niềm tin của các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh nhìn nhận công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng chặt chẽ, thường xuyên hơn. Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh luôn đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, đồng hành không chỉ đối với tổ chức Mặt trận mà còn các tổ chức chính trị - xã hội.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã đồng hành rất thiết thực, trách nhiệm trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về phía Mặt trận sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất là xây dựng hệ thống tương tác giữa người dân và chính quyền; triển khai kỹ hơn nội dung liên quan đến giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cải cách hành chính;…

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÁCH LÀM ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp rất lớn vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; góp phần tạo sự ổn định, đồng thuận trong Nhân dân.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung trân trọng ghi nhận và cảm ơn những cố gắng, nỗ lực đóng góp của Mặt trận các cấp trong tỉnh trong việc thực hiện quy chế.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phân tích bối cảnh, tình hình trong thời gian tới, đặc biệt là sự tác động của nhiều yếu tố khách quan chưa lường trước hết được, như đại dịch Covid -19, trong khi yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đòi hỏi quá trình thực hiện phải luôn có điều chỉnh, phương pháp, cách thức thực hiện hiệu quả.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh hai bên cần tập trung để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế qua đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2021; đồng thời cần tiếp tục phối hợp chặt chặt hơn trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, phân loại các phản ánh, kiến nghị của người dân và cử tri. 

Đối với nội dung này, đồng chí Nguyễn Đức Trung thống nhất cách tiếp cận là cần xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu thông suốt cả chiều ngang và chiều dọc, hướng đến mục tiêu là xử lý một cách tối đa và trả lời cụ thể các phản ánh, kiến nghị của người dân, cử tri; đồng thời đây cũng là kênh để nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phía MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt xem xét lựa chọn một số lĩnh vực hoặc nơi có dư luận để tập trung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện lối sống, đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; đồng thời tiếp tục sàng lọc, lựa chọn nội dung để góp ý tham gia xây dựng văn bản, nhất là những văn bản có tác động, ảnh hưởng đến người dân; tham gia công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác tuyên truyền tiếp tục đi vào chiều sâu hơn nữa… 

“Cần phải đổi mới cách làm để Quy chế tiếp tục được thực hiện tốt hơn, có chất lượng hơn, ý nghĩa hơn và có đóng góp nhiều hơn vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn 2022 - 2026”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì trách nhiệm chung trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. 

Theo đó, công tác phối hợp được thực hiện trên các mặt công tác của hai bên nhằm mục tiêu xây dựng và bảo vệ chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, mở rộng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...