UBND tỉnh giải quyết khiếu nại: Ông Trần Quốc Phúc - thành phố Vinh, ông Nguyễn Cảnh Hợp huyện Diễn Châu

(Baonghean) - UBND tỉnh giải quyết vướng mắc liên quan đến việc giao đất của ông Trần Quốc Phúc, trú tại khối 9, phường Đội Cung, TP. Vinh

Xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5163/STNMT-QLĐĐ ngày 14/10/2015 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giao đất (Lô đất quy hoạch số 34, thuộc khối 14, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh) cho ông Trần Quốc Phúc, trú tại phường Đội Cung, Thành phố Vinh. Ngày 5/11/2015, UBND tỉnh có Công văn số 8044/UBND-KT, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất với hướng giải quyết các vướng mắc để giao lô đất số 34, khối 14, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh cho ông Trần Quốc Phúc theo kiến nghị của Sở TN&MT tại văn bản nêu trên.

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Hủy bỏ kết quả phê duyệt đối tượng giao đất cho gia đình ông Trần Quốc Phúc năm 2004. Gửi kết quả hủy bỏ đến Cục Thuế tỉnh và UBND Thành phố Vinh trước ngày 15/11/2015.

+ Giao Cục Thuế tỉnh: Sau khi nhận được Văn bản hủy bỏ phê duyệt đối tượng giao đất do Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến, chỉ đạo Chi cục Thuế Thành phố Vinh thực hiện các thủ tục để hủy bỏ quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất đối với ông Trần Quốc Phúc năm 2004; phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện thủ tục trả lại tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ông Phúc đã nộp cho Nhà nước. Thời gian thực hiện trước ngày 30/11/2015 (có thể áp dụng phương pháp khấu trừ đối với số tiền sử dụng đất ông Phúc phải nộp cho Nhà nước khi UBND Thành phố Vinh làm thủ tục giao lô đất số 34, khu quy hoạch dân cư khối 14, phường Lê Lợi cho ông Phúc nêu tại Điểm 3, văn bản này).

+ Giao UBND Thành phố Vinh:

- Lập thủ tục giao lô đất số 34, thuộc khu quy hoạch dân cư khối 14, phường Lê Lợi, Thành phố Vinh theo hình thức định giá cho hộ gia đình ông Trần Quốc Phúc.

- Nghĩa vụ tài chính, chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Trần Quốc Phúc đối với lô đất số 34, thuộc khu quy hoạch dân cư khối 14 được thực hiện theo quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2015.

+ Gia đình ông Trần Đức Phúc trực tiếp đến UBND TP. Vinh để được hướng dẫn làm các thủ tục giao đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh: Trả lời về việc xây dựng chợ Sò của ông Nguyễn Cảnh Hợp, trú tại khối 1, Thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu)

UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Cảnh Hợp và một số công dân trú tại Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu  có nội dung đề nghị xậy dựng lại chợ Sò tại khu vực sân vận động thuộc khối 5, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu. Sau khi xem xét, ngày 5/11/2015, UBND tỉnh có Công văn số 8045/UBND.KT trả lời đơn công dân nội dung sau:

1. Việc ông Nguyễn Cảnh Hợp và một số công dân đề nghị xây dựng lại chợ Sò tại khu vực sân vận động thuộc khối 5, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu là không giải quyết được, bởi các lý do sau:

Về quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn Thị trấn Diễn Châu: Theo Quyết định số 5759/QĐ-UBND.CN ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020", Thị trấn huyện Diễn Châu có 1 chợ là chợ Phủ Diễn tại Trung tâm thương mại Phủ Diễn đang hoạt động; không có quy hoạch chợ tại khu vực sân vận động thuộc khối 5, Thị trấn Diễn Châu.

- Khu vực sân vận động thuộc khối 5, Thị trấn Diễn Châu gần đường giao thông (Quốc lộ 1A), trường học, trạm y tế, vì vậy, việc xây dựng chợ tại khu vực này sẽ gây nhiều bất lợi về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng dân cư và hoạt động của trường học. Việc xây dựng công viên cây xanh là hợp lý và cần thiết, tạo điều kiện không gian xanh cho sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân cũng như tạo cảnh quan môi trường cho khu vực trung tâm của thị trấn.

- Về chủ trương của tỉnh:

+ Ngày 28/11/2008, UBND tỉnh có Thông báo số 378/TB.UBND thống nhất chủ trương xây dựng lại chợ Phủ Diễn. Trong thời gian xây dựng, UBND huyện Diễn Châu bố trí chợ tạm tại khu vực sân vận động khối 5, Thị trấn Diễn Châu để các hộ có vị trí kinh doanh, khi nào xây dựng xong thì bố trí lại.

+ Ngày 31/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 5098/QĐ-UBND-TM thanh lý tài sản tại chợ tạm Phủ Diễn, huyện Diễn Châu (khu vục sân vận động thuộc khối 5, Thị trấn Diễn Châu) tháo dỡ toàn bộ tài sản và chấm dứt hoạt động chợ tại khu vực này. Ngày 6/2/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 809/UBND- ĐTXD đồng ý chủ trương của UBND huyện Diễn Châu và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Diễn Châu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh tại vị trí sân bóng cũ (khối 5, thị trấn); Ngày 3/12/2014, UBND tỉnh có Văn bản số 649/TB.UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Diễn Châu, thống nhất chủ trương cho lập dự án đầu tư và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh để xây dựng khu công viên cây xanh trung tâm tại Thị trấn huyện Diễn Châu.

- Hiện nay, tại Thị trấn Diễn Châu đã có chợ Xanh Trung tâm thương mại Phủ Diễn, kế cận có Phủ Diễn huyện (tại xã Diễn Thành, cách chợ Xanh 80m) và chợ Chiều xã Diễn Thành. Cả 3 chợ này có diện tích và quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thương mại, mua bán của nhân dân trên địa bàn thị trấn, xã Diễn Thành và các địa phương lân cận hiện nay.

2. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Diễn Châu có biện pháp để sớm thực hiện việc chuyển chợ Chiều xã Diễn Thành về cho UBND Thị trấn Diễn Châu quản lý (theo chủ trương của huyện); cải tạo chợ đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh. Làm việc với chủ quản Trung tâm thương mại Phủ Diễn để có biện pháp cải tạo khu vực dành cho chợ Xanh, đảm bảo nhu cầu của các hộ kinh doanh lĩnh vực này. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy trình thủ tục xây dựng công viên cây xanh tại khu vực sận vận động thuộc khối 5, Thị trấn Diễn Châu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, cảnh quan môi trường của nhân dân tại địa phương.

- UBND tỉnh yêu cầu công dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương của tỉnh và địa phương liên quan đến quy hoạch công viên cây xanh, quy hoạch hệ thống chợ tại Thị trấn Diễn Châu nêu trên.

UBND tỉnh