UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Baonghean) - Ngày 27/3/2013, UBND tỉnh Nghệ An có Kết luận số 111/KL -UBND.KT  rà soát lại Kết luận số 30/KL-UBND.DC ngày 29/1/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, của 21 hộ gia đình cá nhân cho bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên kiến nghị việc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét lại Kết luận số 30/KL-UBND.ĐC ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chưa đúng, đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Kết luận số 30/KL-UBND.ĐC ngày 29/1/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với nội dung: Không hủy kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 21 hộ gia đình, cá nhân với bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên, cho phép UBND huyện Đô Lương giữ nguyên 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã  cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Căn cứ Luật Thanh tra, Luật Đất đai và xét kết quả kiểm tra, rà soát lại Kết luận số 30/KL-UBND.ĐC ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên do  Đoàn thanh tra liên ngành thành lập theo Quyết định số 4242/QĐ.UBND.KT ngày 29/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thực hiện tại Báo cáo ngày 11/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau (Kết luận số 30/KL-UBND.DC ngày 29/1/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Việc giao UBND huyện Đô Lương hủy kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 21 hộ gia đình, cá nhân nêu trên với bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên là không đúng thẩm quyền, bởi vì: Việc tuyên hủy hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân theo quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004. UBND huyện Đô  Lương chỉ có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên nếu kết luận được cấp là trái pháp luật.

2 . UBND huyện Đô Lương khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ gia đình, cá nhân (gồm có 25 thửa đất) theo Nghị định số 64-CP tại vùng Bàu Kịnh, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương đã xác định loại đất 2 vụ lúa là không đúng với nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, loại đất trên thực tế tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thực tế là đất sử dụng 1 vụ cá và 1 vụ lúa). Mặt khác, UBND huyện Đô Lương cũng chưa kịp thời chỉ đạo kiểm tra, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993  của Chính phủ và sau khi chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 5/4/2001  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

3. UBND huyện Đô Lương, các phòng ban chức năng, UBND xã Lạc Sơn có thiếu sót khi lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 21 hộ gia đình, cá nhân cho bà Nguyễn Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Kim Liên, đó là chưa thực hiện việc kiểm tra, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với 25 thửa đất (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ gia đình, cá nhân).

4. Thực tế, trong tổng số 34 thửa đất chuyển nhượng nêu trên, có 31 thửa đất nuôi 1 vụ cá và 1 vụ lúa không phải là đất chuyên trồng lúa nước nên bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 3 thửa còn lại trồng 2 vụ lúa (có diện tích 1.349 m2) chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Hồng, qua xác minh cho thấy bà Hồng là người đủ điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Điều 103, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004  của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, vì bà Nguyễn Thị Hồng là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp (bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa vượt hạn mức theo quy định tại Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Việc 21 hộ gia đình, cá nhân đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Kim Liên là chấm dứt quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật Đất đai năm 2003. Trường hợp các bên có tranh chấp về hợp đồng dân sự thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân.

Về biện pháp xử lý:

1. Không hủy kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 21 hộ dân cho bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên; giữ nguyên 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Đô Lương cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng và  bà Nguyễn Thị Kim Liên.

2. Giao UBND huyện Đô Lương: + Huỷ bỏ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND huyện Đô Lương về việc thu hồi và hủy bỏ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Đô Lương cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Liên.

+ Hướng dẫn 21 hộ gia đình, cá nhân đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Kim Liên nếu có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì khởi kiện ra Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2011.

Kết quả thực hiện các nội dung trên báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/4/2013.

Kết luận này thay thế Kết luận số 30/KL-UBND.ĐC ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tin mới

Nhi đồng Tân Kỳ khổ luyện, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

Nhi đồng Tân Kỳ khổ luyện, sẵn sàng bảo vệ chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với 6 lần đội bóng Nhi đồng đoạt chức vô địch Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, huyện Tân Kỳ đã ghi tên mình vào danh sách những địa phương có đóng góp quan trọng trong việc phát hiện, đào tạo những tài năng cho bóng đá tỉnh nhà.
Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một cậu bé trai vì giận dỗi bố mẹ nên đã quyết định “đi bụi” để bố mẹ phải ân hận về cách cư xử mà theo cậu là không đúng với bản thân mình. Nguyên nhân là cậu thi trượt vào cấp ba, bị bố mẹ mắng nhiếc...
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/6

(Baonghean.vn) - Phát động quốc gia Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Hơn 3.000 thanh niên tình nguyện Nghệ An sẵn sàng tiếp sức sĩ tử vào lớp 10… là những thông tin nổi bật ngày 4/6.