UBND tỉnh họp phiên chuyên đề bàn các nội dung dự thảo trình HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày 7/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các Sở, ban ngành đã họp bàn thống nhất các nội dung dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Có 9 dự thảo Nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội được UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe các dự thảo: Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về một số chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh Nghệ An, Dự thảo Nghị quyết Quy hoạch trường trọng điểm chất lượng cao TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nay đến 2020, tầm nhìn đến 2025 do các sở: Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT trình bày.Quang cảnh cuộc họp.Lãnh đạo Sở KH - ĐT góp ý kiến cho dự thảo.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Nội vụ tổng hợp ý kiến, bổ sung, hoàn thiện trình Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi trình HĐND tỉnh.

Về dự thảo do Sở GD&ĐT trình bày, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc xây dựng các trường chất lượng cao là cần thiết nhưng ngành giáo dục cần xây dựng qui hoạch và có cơ chế huy động xã hội hóa, không ảnh hưởng đến kinh phí của tỉnh dành cho giáo dục toàn diện và tạo được tính liên thông các cấp học. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đổi tên dự thảo là Đề án quy hoạch trường phổ thông chất lượng cao và mở rộng tất cả các trường công lập, dân lập, tư thục.

Chiều nay, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét các Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về mức chi ĐTXD, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 268/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN nhỏ trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Tiêu chí phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.


Nguyên Sơn