UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 14/1, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện năm 2012, và triển khai kế hoạch năm 2013 của Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện các Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính; Lãnh đạo UBND thành phố Vinh, Ban quản lý Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh.

 


                                             Toàn cảnh cuộc họp


Theo báo cáo của Ban quản lý Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh, đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán toàn bộ gói thầu xây lắp; hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất lúa và rà phábom mìn; lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập; quy hoạch khu tái định cư; đang tiến hành phê duyệt phương án di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiến hành thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán cắm mốc giai đoạn 2. Hiện đã thực hiện công tác chi trả GPMB tại khu tái định cư xóm 5, xã Nghi Phú; hoàn thành kiểm đếm, chờ quyết định giá bồi thường để phê duyệt phương án chi tiết BT - GPMB dự án Kênh Bắc giai đoạn 1, lập xong phương án di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án Kênh Bắc giai đoạn 2, kiểm kê hiện trạng các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Kênh Bắc giai đoạn 3... Năm 2012, Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh được bố trí kế hoạch 198 tỷ đồng, số vốn thực tế đã được bố trí 155 tỷ đồng, trong đó tổng nhu cầu chi trả đến hết ngày 31/1/2013 166,422 tỷ đồng (tổng số vốn còn thiếu là 11,422 tỷ đồng).

 

Kế hoạch năm 2013, sẽ hoàn thành điều chỉnh hướng tuyến tuyến đường trục Vinh - Hưng Tây; Phê duyệt quy hoạch 4 khu tái định cư tại các xã Hưng Đông, Hưng Tây; Chi trả dứt điểm tiền BTGPMB giai đoạn 1 tại các khu TĐC xóm 5 xã Nghi Phú, phường Quán Bàu, Kênh Bắc; Hoàn thành di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật nằm trong chỉ giới xây dựng các hạng mục thuộc giai đoạn 1; Triển khai thực hiện công tác BTGPMB các hạng mục thuộc giai đoạn 2...

 

Hiện nay, khó khăn lớn nhất để thực hiện dự án trong năm 2013 liên quan đến nguồn vốn đối ứng; thủ tục thu hồi đất lúa thực hiện giai đoạn 2 và hướng tuyến của đường 72m. Tại cuộc họp, đại diện các Sở đã có ý kiến xung quanh những khó khăn trong năm 2013 mà Ban quản lý Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh đã nêu.
               Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền kết luận tại cuộc họp. 
 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh; giao trách nhiệm cho các Sở liên quan tiếp tục phối hợp, giúp thành phố Vinh đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp để thành phố Vinh, Ban quản lý Tiểu dự án phát triển hạ tầng đô thị Vinh khắc phục khó khăn trong việc tìm nguồn đối ứng.


Nhật Lân