UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch Di tích Thành cổ Vinh

(Baonghean.vn) - Để giải quyết kiến nghị của các hộ dân sống tại các khu tập thể trong phạm vi Thành cổ Vinh, mới đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP. Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh.

Ngày 12/1/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 175/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình khu vực Thành cổ Vinh. Công văn số 175/UBND-TD có nội dung như sau:

Công văn số 175/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình khu vực Thành cổ Vinh.

Xét Công văn số 3936/SXD-KTQH ngày 30/12/2020 của Sở Xây dựng về việc tham mưu giải quyết nội dung kiến nghị của các hộ gia đình sinh sống tại khu vực Thành cổ Vinh. UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh căn cứ ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn nêu trên để tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết toàn bộ phạm vi ranh giới khu đất đã được xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh được phê duyệt tại Quyết định 4312/QĐ-UBND.CN ngày 1/10/2008 theo đúng quy định.

Liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của người dân sống tại các khu tập thể trong khu vực Thành cổ Vinh, tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 3/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có kết luận, được cụ thể hóa tại Công văn số 168-CV/BNCTU ngày 20/3/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, UBND TP. Vinh đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ đất đai của các hộ trú tại các khu tập thể bị ảnh hưởng bởi quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh. Ngày 25/8/2020, UBND TP. Vinh có Báo cáo số 229/BC-UBND về kết quả kiểm tra, rà soát gửi lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đến ngày 8/12/2020, tiếp tục có Công văn số 7116/UBND-TD về việc báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết gửi lên UBND tỉnh.

Hiện trạng sử dụng đất tronng khu vực Di tích Thành cổ Vinh. Ảnh: Nhật Lân

Tại Báo cáo số 229/BC-UBND và Công văn số 7116/UBND-TD, bên cạnh báo cáo việc kiểm tra, rà soát hồ sơ đất đai của các hộ trú tại các khu tập thể, UBND TP. Vinh đề xuất xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch Dự án bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh.

Đó là chuyển đất quy hoạch cây xanh - vườn tượng (1,14 ha) sang quy hoạch đất ở đối với các khu tập thể Nhà Văn hóa trung tâm, Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Công ty Phát hành sách với tổng số 106 hộ để cấp Giấy chứng nhận QSD đất hoặc giao đất ở tại chỗ; chuyển đất quy hoạch công viên lịch sử (2,18 ha) sang quy hoạch đất ở để di dời, bố trí tái định cư tại chỗ cho 175 hộ thuộc các khu tập thể Sở Văn hóa – thể thao, Xí nghiệp 8, Công ty thực phẩm, Công trường 3.

Một cụm hộ dân sống tại các khu tập thể trong Thành cổ Vinh. Ảnh: Nhật Lân

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, phù hợp quy hoạch đất ở thì thực hiện lập dự án để thực hiện quy hoạch (dự án chỉnh trang đô thị để xây dựng hạ tầng cơ bản). Chi phí xây dựng được tính vào tiền đất khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất hoặc giao đất cho các hộ tại khu quy hoạch. Đối với phần diện tích các hộ đang sử dụng không phù hợp quy hoạch thì phải trả lại, không bồi thường nhưng được xem xét hỗ trợ với mức hỗ trợ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp và tùy thuộc vào hồ sơ đất đai mà các hộ đang có…

Đến ngày 10/12/2020, UBND tỉnh có Công văn số 8764/UBND-TD chỉ đạo các sở, ngành tham mưu giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình khu vực Thành cổ Vinh. Trong đó, giao Sở Xây dựng xem xét, tham mưu nội dung UBND TP. Vinh kiến nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ Dự án Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh.

Một cụm dân cư trong Thành cổ Vinh (thuộc K3, P. Cửa Nam, TP. Vinh). Ảnh: Nhật Lân

Với Sở Xây dựng, đến ngày 30/12/2020 có Công văn số 3936/SXD.KTQH gửi UBND tỉnh. Trong đó nêu: Việc UBND TP. Vinh đề nghị cho điều chỉnh cục bộ quy hoạch, theo hướng giữ lại một số khu tập thể khó đảm bảo tính tổng thể của Quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh đã được phê duyệt. “Để đảm bảo việc bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, đảm bảo việc quy hoạch đồng bộ và có tính khả thi khi triển khai thức hiện, đồng thời giải quyết được vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các kiến nghị của nhân dân trong khu vực Thành cổ Vinh, cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch Thành cổ Vinh đã được phê duyệt, không lập quy hoạch cục bộ theo đề nghị của UBND TP. Vinh” – Sở Xây dựng có ý kiến tại Công văn số 3936/SXD.KTQH.

Đồng thời, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND TP. Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết toàn bộ phạm vi ranh giới đã được xác định trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh. Quá trình lập quy hoạch yêu cầu UBND TP. Vinh phải thực hiện quy trình lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan như trước đây đã thực hiện.

Trong thời gian qua, Báo Nghệ An có nhiều bài viết liên quan đến kiến nghị của người dân sống tại các khu tập thể trong Di tích Thành cổ Vinh. Ảnh: Nhật Lân

Theo ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng QLĐT TP. Vinh, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 175/UBND-TD đã được UBND TP. Vinh triển khai thực hiện. Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Quy hoạch đô thị và đất đai thành phố Vinh đại diện UBND thành phố làm chủ đầu tư thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành cổ Vinh.

Thời gian thực hiện hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong quý III/2021./.