UBND tỉnh thông qua một số dự thảo, quyết định quan trọng

(Baonghean.vn) - Sáng 23/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 8/2013 để nghe và cho ý kiến một số nội dung, chương trình, đề án quan trọng. 

Trong buổi làm việc, các thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 về việc thực hiện lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Sở Tài chính báo cáo; Dự thảo Nghị quyết về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp do Sở Nội vụ báo cáo. Nghị quyết này sẽ được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới để tiếp tục tạo điều kiện và động viên công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị nâng mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận một cửa lên 400.000đ/người/tháng.                                       Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, UBND tỉnh thống nhất thông qua: Dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An để trình UBND tỉnh; Quy định về thu phí duy trì hạ tầng khu C - Khu Kinh tế Đông Nam do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam báo cáo.

Kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các nội dung, hoàn thiện văn bản để trình UBND tỉnh.


Thanh Lê