UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6

(Baonghean.vn) - Chiều 9/6, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp chuyên đề để nghe và cho ý kiến về một số Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi họp.

Mở đầu phiên họp chiều nay, các thành viên dự họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung bãi bỏ, nhưng không xây dựng thành Dự thảo Nghị quyết mà đưa vào rà soát để điều chỉnh.

Đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 272/2006/NQ-HĐND về quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh, sau khi nghe ý kiến của các ủy viên UBND tỉnh và các đại biểu dự họp, kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng, Nghị quyết 272 hiện không còn phù hợp với tình hình thực tế nên đề nghị bãi bỏ quyết định này, đồng thời đưa nội dung này vào rà soát để điều chỉnh phù hợp, không xây dựng thành nghị quyết.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang có hiệu lực trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Thanh Lê