UBND tỉnh trả lời về việc giải quyết đơn thư của bà Trần Thị Thi (TP.Vinh)

(Baonghean) - UBND tỉnh Nghệ An nhận được Văn bản số 5068-CV/VPTW/TT ngày 2/7/2013 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Thi, trú tại khối 1, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (được mẹ là bà Trần Thị Thân ủy quyền) để xem xét; giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về vụ việc này, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 5763/UBND.KT trả lời như sau:
Nội dung bà Trần Thị Thi đòi trả lại đất cũ cho liệt sỹ Trần Công Hạnh tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An mà hiện nay gia đình bà Trần Thị Hường đang sử dụng (bà Trần Thị Thân là người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Trần Công Hạnh) đã được các cấp, các ngành của tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết trả lời nhiều lần theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương có Văn bản số 1276/UBND.TNMT ngày 13/8/2009 và Thông báo số 1818/UBND.TTr ngày 27/10/2009, với nội dung: Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai năm 2003 thì việc bà Trần Thị Thi đòi lại đất cũ cho liệt sỹ Trần Công Hạnh là không có cơ sở để giải quyết.

- Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 4/1/2010, UBND tỉnh đã có Văn bản số 06/UBND.KT giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thành lập tổ công tác liên ngành, kiểm tra, rà soát nội dung đơn của bà Thi và tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý. Trong quá trình giải quyết, để đảm bảo quyền lợi cho thân nhân liệt sỹ Trần Công Hạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4744/UBND.KT ngày 5/8/2010 xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 7/4/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1122/BTNMT-TCQLĐĐ phúc đáp và cho ý kiến giải quyết vụ việc (đồng ý áp dụng quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai năm 2003 và Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH ngày 26/11/2003 để giải quyết đơn đòi lại đất cũ của thân nhân liệt sỹ Trần Công Hạnh). Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2113/STNMT-TTr ngày 8/8/2011 báo cáo, kết luận và kiến nghị giải quyết việc đòi lại đất cũ của thân nhân liệt sỹ Trần Công Hạnh.

- UBND tỉnh Nghệ An đã có các văn bản: Văn bản số 5283/UBND.KT ngày 9/9/2011 và Văn bản số 5966/UBND.KT ngày 10/10/2011 trả lời đơn của bà Trần Thị Thi cụ thể như sau:

+ Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội thì Nhà nước không thừa nhận việc bà Trần Thị Thi (nhận ủy quyền của bà Trần Thị Thân và ông Trần Văn Liệu - thân nhân của liệt sỹ Trần Công Hạnh) đòi lại đất cũ cho liệt sỹ Trần Công Hạnh tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, bởi vì: Thửa đất đòi lại nêu trên đã được Hợp tác xã Thanh Long giao cho gia đình bà Trần Thị Hường sử dụng ổn định từ năm 1979, UBND huyện Thanh Chương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị Hường ngày 8/12/1995 (thửa 263, tờ bản đồ 2B, diện tích 864 m2).

+ Căn cứ quy định hiện hành của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao đất theo hình thức định giá (Quyết định số 100/2009)QĐ –UBND ngày 28/10/2009 và Quyết định số 113/20091-QĐ-UBND ngày 16/12/2009) thì gia đình bà Trần Thị Thân (thân nhân của liệt sỹ Trần Công Hạnh) không đủ điều kiện để được giao đất ở mới theo hình thức định giá, vì đã có nhà và đất ở tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương.

+ Hành vi hành chính của HTX Thanh Long giao thửa đất của liệt Sỹ Trần Công Hạnh tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương cho gia đình bà Trần Thị Hường được thực hiện từ năm 1979. Căn cứ quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo thì thời hiệu khiếu nại đã hết (thời hiệu khiếu nại theo quy định là 90 ngày, kể từ thời điểm có hành vi hành chính xảy ra). Vì vậy, đơn của bà Thi chỉ được xem xét xử lý theo hình thức kiến nghị, không được xem xét giải quyết theo hình thức khiếu nại. Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Thi mà trả lời bằng Văn bản là đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, nội dung đơn của bà Trần Thị Thi đã được các cấp ngành của tỉnh Nghệ An xem xét giải quyết nhiều lần, đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An