UBND TP. Vinh trả lời vấn đề báo nêu!

(Baonghean) Sau khi Báo Nghệ An đăng ý kiến phản ánh của cư dân tổ 7, tổ 8, khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập về việc xây dựng công trình trên lô đất số 33 thuộc Khu quy hoạch biệt thự Bắc Nguyễn Sỹ Sách vi phạm quy hoạch xây dựng. Ngày 25/1/2013, UBND Thành phố Vinh có Văn bản số 452/UBND – QLĐT trả lời như sau:

Lô đất số 33 nằm trong quy hoạch tổng thể Khu biệt thự Bắc Nguyễn Sỹ Sách của ông Nguyễn Hồng Lĩnh tại thửa đất số 209, tờ bản đồ số 43, được UBND Thành phố Vinh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 762741 ngày 04/05/2012.

Ngày  24/10/2012, UBND Thành phố Vinh nhận được Đơn xin cấp phép xây dựng của ông Nguyễn Hồng Lĩnh gửi kèm theo 2 bộ hồ sơ thiết kế; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao có công chứng); bản cam kết; biên bản kiểm tra hiện trạng xây dựng; chứng chỉ hành nghề của Kiến trúc sư và Giấy phép kinh doanh của đơn vị thiết kế. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng của ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã được UBND phường Hà Huy Tập xác nhận hợp lệ và đề nghị UBND thành phố cấp phép xây dựng.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, phòng Quản lý đô thị thành phố đã cử cán bộ kiểm tra hiện trạng và tham mưu cho lãnh đạo phòng và lãnh đạo UBND thành phố cấp Giấy phép xây dựng số 1031/GPXD ngày 31/10/2012 cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh. Trong đó có nội dung vị trí xây dựng công trình trùng với chỉ giới đường đỏ đường quy hoạch rộng 12m là không phù hợp so với bản vẽ hoàn công cắm mốc chia lô đất ở đợt 3, Khu biệt thự Bắc Nguyễn Sỹ Sách được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 17/8/2006 (lô đất của ông Nguyễn Hồng Lĩnh đang sử dụng giáp với đường quy hoạch rộng 9m, chỉ giới xây dựng cách 3m so với chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi 3m).

Theo quy định tại Mục 3 của Giấy phép xây dựng – Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung: Xuất trình giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng để định vị công trình và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định. Nhưng thực tế, khi khởi công định vị mặt bằng, xây dựng công trình thì hộ ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã không thông báo cho UBND phường Hà Huy Tập biết để cùng theo dõi thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát trật tự xây dựng trên địa bàn, UBND phường Hà Huy Tập đã phát hiện sự sai phạm trong định vị xây dựng công trình tại lô đất số 33 và báo cáo UBND Thành phố Vinh tại Công văn số 01/BC – UBND ngày 03/12/2012. Cùng ngày, lãnh đạo thành phố giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Hà Huy Tập, thanh tra đô thị kiểm tra hiện trường và lập biên bản kiểm tra hiện trạng  số 11/BB – UBND yêu cầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh tạm dừng thi công công trình, đồng thời gửi Công văn số 4598/UBND – QLĐT  ngày 03/12/2012 của UBND thành phố về việc tạm dừng thi công theo giấy phép xây dựng số 1031/GPXD ngày 31/10/2012.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã thi công xong phần thô tầng 1 và 2; đã đóng cốp pha và rải thép xong phần mái tầng 2 nhưng chưa đổ bê tông.
Ngày 11/12/2012, UBND Thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 7399/QĐ – UBND về việc thu hồi Giấy phép xây dựng số 1031 và yêu cầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh điều chỉnh thiết kế và thi công đúng chỉ giới xây dựng đường quy hoạch rộng 9m (lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ).

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã phối hợp với Thành phố Vinh, nghiêm túc chấp hành các công văn, quyết định của UBND thành phố. Nhưng do điều kiện kết cấu công trình chưa ổn định, hộ ông Nguyễn Hồng Lĩnh xin tạm thời giữ nguyên mái sàn tầng 1 để tập kết vật liệu phục vụ cho việc thi công phần trên của công trình theo đúng khoảng lùi xây dựng. Đến ngày 22/1/2013, hộ ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ động cắt bỏ, tháo dỡ phần diện tích xây dựng ở tầng 1 không phù hợp với quy hoạch của quy hoạch Khu nhà ở biệt thự Bắc Nguyễn Sỹ Sách – chân móng công trình cách 3m so với chỉ giới đường đỏ  đường quy hoạch rộng 9m.

Hiện nay UBND thành phố  đang chỉ đạo xử lý các công việc tiếp theo liên quan đến tháo dỡ công trình trong khoảng lùi 3m của hộ ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Trước tiên, Báo Nghệ An xin cảm ơn UBND TP. Vinh đã tiếp thu ý kiến và xử lý phản ánh của người dân kịp thời. Tuy nhiên, tại công văn UBND Thành phố Vinh chưa nói rõ trách nhiệm và hướng xử lý đối với những cán bộ liên quan đã để xảy ra sai sót trong việc cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Hồng Lĩnh.


UBND Thành phố Vinh