Ứng dụng thành công chế phẩm sinh học trừ rầy nâu hại lúa

(Baonghean) - Trong vài năm gần đây, dịch hại lúa do rầy nâu, rầy lưng trắng gây thiệt hại cho sản xuất lúa ở Nghệ An rất lớn. Để đảm bảo năng suất lúa, việc sử dụng nhiều loại thuốc BVTV để phun phòng trừ là không thể thiếu, trong đó có thuốc BVTV đặc trị rầy hại lúa. Như vậy, ngoài chi phí tăng lên (mua thuốc, công phun), việc sử dụng nhiều loại thuốc BVTV, số lượng nhiều, thường xuyên còn gây nên ô nhiễm đất, nước và còn là nguyên nhân làm mất cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng dẫn tới nguy cơ dịch bệnh hại lúa ngày càng tăng. Không những vậy, việc sử dụng nhiều loại thuốc BVTV còn làm giảm chất lượng lúa gạo.
 
Vụ hè thu 2011, Trung tâm BVTV vùng 4 đã triển khai mô hình IPM FAO ứng dụng chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliea trừ rầy nâu hại lúa (thuốc trừ sâu sinh học). Đây là một chế phẩm sinh học không gây độc hại cho môi trường, con người,... để thay thế cho thuốc BVTV trừ rầy. Kết quả thực hiện mô hình triển khai ở xóm 6, 7 xã Hưng Phúc - Hưng Nguyên, quy mô 30 hộ sản xuất lúa, diện tích 2 ha đã cho kết quả khả quan. Cụ thể: các điểm ứng dụng phun chế phẩm sinh học nói trên, bà con đã không phải sử dụng các loại thuốc khác để phun trừ rầy hại lúa như các thửa ruộng khác trong điều kiện trên cánh đồng đã phải sử dụng thuốc trừ rầy nhiều lần. Sử dụng nấm xanh Metarhizium anisopliea còn giảm chi phí sản xuất và góp phần bảo vệ các thiên địch, góp phần cải thiện hệ sinh thái đồng ruộng và hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.
 
Chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopliea là sản phẩm dễ làm, dễ sử dụng nên người dân có thể sản xuất, sử dụng được (sau khi được cung cấp nấm gốc). Tìm hiểu qua các hộ ứng dụng chế phẩm, mọi người cho biết sau khi nhận được giống nấm, qua tập huấn bà con có thể nuôi cấy để ứng dụng trừ rầy trong vụ hè thu này. Chế phẩm được bà con trong mô hình phun vào giai đoạn lúa đẻ nhánh và làm đòng, kết quả sau phun 15-20 ngày cho thấy tỷ lệ nấm ký sinh cao hơn rầy nâu và làm giảm mật độ rầy lên tới 60% so với ruộng không phun. Như vậy, có thể nói đây là ứng dụng bước đầu cần được tiếp tục đánh giá ở các vụ sản xuất tiếp theo trên các vùng sinh thái để có kết luận chính xác, sớm tuyên truyền ứng dụng trong những mùa vụ sắp tới.


Phan Duy Hải