Ưu tiên cho vay trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt danh sách ngân hàng thương mại và khách hàng tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ (đợt 2).
 
Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt danh sách ngân hàng thương mại và khách hàng tham gia chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố Lâm Đồng, Nam Định, Cần Thơ, Đồng Tháp, Nghệ An theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ và Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 về chương trình cho vay đối với các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 
Tổng nhu cầu vốn vay dự kiến của các dự án đối với các khách hàng tại 5 tỉnh trên là 2.370,496 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng là 80 tỷ đồng, tỉnh Nam Định là 75 tỷ đồng, thành phố Cần Thơ là 284 tỷ đồng, tỉnh Đồng Tháp là 1.047 tỷ đồng và tỉnh Nghệ An là 524,496 tỷ đồng.
 
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
 
Đối tượng vay vốn gồm: Các doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; các doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các hộ nông dân, hợp tác xã đại diện cho nông dân thực hiện ký kết hợp đồng liên kết theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt gắn với các dự án liên kết cụ thể.
 
Các mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc chương trình thí điểm được áp dụng là: Cho vay ngắn hạn là 7%/năm; trung hạn 10%/năm; dài hạn là 10,5%/năm…
Theo Chinhphu.vn