Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương trả lời vấn đề báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An số ra ngày 16/4/2014, có bài: “Khuất tất trong việc thu tiền thiết bị điện ở bản Có Phảo (Tương Dương)”. Sau khi kiểm tra xác minh, ngày 7/5/2014 UBND huyện Tương Dương có Công văn số 264/UBND-VP phúc đáp như sau:
 
1. Tình hình cấp điện sinh hoạt cho đồng bào các khu tái định cư:
 
Xã Yên Na có 3 khu tái định cư thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện bản Vẽ gồm:
 
- Khu tái định cư Khe Ò: 46 hộ.
 
- Khu tái định cư Khe Cò Kẹn: 44 hộ.
 
- Khu tái định cư Khe Chóng: 81 hộ.
 
 
- Cả 3 khu tái định cư trên được cấp điện đến tận từng hộ dân bằng lưới điện đúng quy chuẩn và hoàn tất thủ tục bàn giao cho Điện lực Tương Dương quản lý và bán điện đúng theo Thông tư số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 4/12/2013 về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.
 
2. Hiện trạng hệ thống cấp điện cho các hộ dân cư trú trái phép:
 
Hiện nay có hơn 20 hộ dân tự ý chuyển đến tái lấn chiếm, xây dựng nhà ở, ốt quán bất hợp pháp (khu vực này đã bàn giao mặt bằng cho công trình Thủy điện Bản Vẽ không quy hoạch khu dân cư) bao gồm:
 
24 hộ mua điện của Thủy điện Bản Vẽ sau trạm biến áp T1.
 
6 hộ mua điện của Thủy điện Bản Vẽ sau trạm biến áp T5.
 
Thực tế, 2 trạm biến áp T1 và T5 là tài sản của Thủy điện Bản Vẽ, hệ thống cột điện bằng cột ống thép, đường dây 0,4KV bằng dây trần, thi công tạm để phục vụ sinh hoạt và kinh doanh thì các hộ dân ở khu vực này phải tự đầu tư thiết bị điện để mua điện.
 
3. Việc thu tiền thiết bị điện của các hộ dân tái lấn chiếm mặt bằng công trường Thủy điện Bản Vẽ:
 
Việc nhân viên Điện lực Tương Dương là ông Lê Văn Khánh và thợ điện địa phương Vi Văn Xuân thu tiền thiết bị điện của các hộ dân nói trên là đúng thực tế báo phản ánh. Các ngành chức năng của huyện đã kiểm tra thì số tiền thu chênh lệch so với đơn giá dự toán là 430.426 đồng (Bốn trăm ba mươi ngàn, bốn trăm hai mươi sáu đồng) cụ thể như sau:
 
Theo dự toán lắp đặt công tơ 1 pha tại huyện Tương Dương:
 
- Chi phí vật liệu: 757.600 đồng.
 
- Chi phí nhân công: 411.974 đồng.
 
- Tổng cộng: 1.169.574 đồng.
(Do hợp đồng thỏa thuận bằng miệng nên Phòng Công thương không tính các chi phí khác).
 
- Số tiền thực tế thu tại các hộ dân là: 1.600.000 đồng.
 
- Số tiền theo đơn giá dự toán lập là: 1.169.574 đồng.
 
- Chênh lệch: 430.426 đồng.
 
4. Hướng xử lý:
 
Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã Yên Na, Giám đốc Điện lực Tương Dương:
 
- Chỉ đạo thợ điện địa phương và nhân viên Điện lực Tương Dương hoàn trả ngay số tiền chênh lệch cho mỗi hộ dân đã thỏa thuận với thợ điện địa phương lắp đặt thiết bị điện chênh lệch so với đơn giá dự toán là: 430.426 đồng, xong trước ngày 10/5/2014.
 
- Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với thợ điện địa phương và nhân viên Điện lực Tương Dương báo cáo UBND huyện trước ngày 15/5/2014.
 
- Trước mắt giao Điện lực Tương Dương chỉ đạo hướng dẫn thợ điện địa phương có biện pháp sửa chữa đảm bảo an toàn hệ thống điện, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
 
UBND huyện Tương Dương cảm ơn phóng viên, Tòa soạn Báo nghệ An đã phản ánh kịp thời, UBND huyện Tương Dương xin tiếp thu và có biện pháp khắc phục kịp thời.
 
UBND HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG