Thời sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển tỉnh Nghệ An

Phạm Bằng 12/06/2024 15:09

Tại phiên họp vào sáng 12/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 11/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức phiên họp thứ 34.

Phiên họp sẽ cho ý kiến đối với những dự án, dự thảo luật còn nhiều ý kiến khác nhau để hoàn thiện hồ sơ các dự án luật đảm bảo chất lượng, trình Quốc hội thông qua tại đợt 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

bna_5.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Dũng Trường

Tại phiên họp vào sáng 12/6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại đợt 1, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tại tờ trình báo cáo Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết với các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

bna_1.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dũng Trường

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách, bao gồm: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (4 chính sách); quản lý đầu tư (6 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Trong đó, có 2 chính sách tương tự hoàn toàn đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác; 8 chính sách tương tự đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác, có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An hoặc tương tự dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi; 4 chính sách đề xuất mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh Nghệ An.

bna_4.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dũng Trường

Tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 6/6, đa số ý kiến ĐBQH tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và cho rằng, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền.

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị mở rộng phạm vi để lại nguồn thu và phạm vi hỗ trợ trên toàn bộ địa bàn tỉnh Nghệ An; tính toán chính sách phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030...

Trên cơ sở đó, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu tối đa và giải trình cụ thể các ý kiến của các vị ĐBQH, thể hiện trong dự thảo Nghị quyết; hoàn chỉnh một bước về kỹ thuật.

bna_3.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dũng Trường

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với định hướng tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; đồng thời cho ý kiến vào cơ chế, chính sách sử dụng ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho các địa bàn cụ thể thuộc tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan đã tích cực nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

bna_32ccb24d0b3ea860f12f.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: Dũng Trường

Qua thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với định hướng tiếp thu, giải trình các vấn đề lớn của dự thảo Nghị quyết theo đề xuất của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, đề nghị Ủy ban Tài chính - Ngân sách phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát để tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp; đồng thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, Nhà nước, đáp ứng toàn diện các yêu cầu đặt ra khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế đặc thù cho tỉnh Nghệ An.

bna_2.jpeg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung dự phiên họp. Ảnh: Dũng Trường

Trong đó, cần bổ sung đánh giá tác động để mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế, chính sách cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng ngân sách của địa phương mình hỗ trợ các địa bàn cụ thể thuộc tỉnh Nghệ An, không chỉ huyện Nam Đàn và địa bàn miền Tây.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo báo cáo tiếp thu giải trình và dự thảo Nghị quyết, thực hiện các bước theo đúng quy trình để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển tỉnh Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO