#ủy viên

11 kết quả

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp toàn thể sáng 28/1, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng công bố kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu trong phiên làm việc đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào ngày 27/1.
Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị

Công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Hôm nay, 28/1, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng bước vào phiên bế mạc với việc thông qua các nghị quyết quan trọng, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển bền vững trên con đường đổi mới.
Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

(Baonghean.vn) - Sau bầu cử sáng 26/1, chiều cùng ngày, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng công bố danh sách 200 Ủy viên trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII vào chiều cùng ngày. Phiên làm việc hôm nay do đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng chủ trì; Đồng chí Nguyễn Thế Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban dân vận Trung ương làm trưởng ban bầu cử.
Thống nhất số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Thống nhất số lượng Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII

(Baonghean.vn) - Chiều 23/1, Đại hội toàn quốc lần thứ XII thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Như vậy, so với khóa XI, số Ủy viên chính thức sẽ tăng lên 5 người trong khi Ủy viên dự khuyết giảm 5 người.