#Uỷ viên UBND tỉnh

4 kết quả

1

Nghệ An bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung và thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương.