Vai trò của phụ nữ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sỹ Thành 07/03/2023 10:52

(Baonghean.vn) - Trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, phụ nữ đóng vai trò là người truyền thông, truyền đạt những thông tin chính xác đến các thành viên trong gia đình, cộng đồng.

Phụ nữ có vị trí, vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Việc phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ có tác động lớn đến suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình, cộng đồng.

Đoàn đại biểu nữ lãnh đạo quản lý, nữ ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Quang Khánh

Trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, phụ nữ đóng vai trò là người truyền thông, truyền đạt những thông tin chính xác đến các thành viên trong gia đình, cộng đồng. Thông qua việc tham gia các tổ chức đoàn thể, các hoạt động cộng đồng, các chiến dịch tuyên truyền của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia tích cực vào các hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thành lập các diễn đàn, câu lạc bộ cho phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, tăng cường kiến thức, nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn của phụ nữ. Lồng ghép trong các hoạt động đó, Hội cũng đã tuyên truyền cho hội viên tham gia đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của phụ nữ, nâng cao vị trí và vai trò của phụ nữ trong xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần đấu tranh của phụ nữ, đưa ra những thông tin chính xác và đúng đắn về chính sách, pháp luật của Đảng và Chính phủ, giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách và pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Cán bộ phụ nữ cùng các ngành, đoàn thể và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền lưu động ở xã Na Loi (Kỳ Sơn). Ảnh tư liệu: KL

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cho hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần quan tâm đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần cách mạng của dân tộc, đặc biệt là về vai trò của phụ nữ trong các cuộc cách mạng. Tuyên truyền cho các hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế toàn cầu hóa.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Cùng đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch, như: cải thiện môi trường làm việc, đào tạo và phát triển các chương trình hoạt động xã hội hấp dẫn, tạo sự quan tâm và ủng hộ cho phụ nữ tham gia. Xây dựng và phát triển các diễn đàn, câu lạc bộ, hội diễn văn hóa, văn nghệ giúp cho phụ nữ có nhiều "sân chơi" tham gia trao đổi, thảo luận, giúp phụ nữ có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ảnh minh họa: Tư liệu

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, hội viên, đặc biệt là về các kỹ năng liên quan đến công nghệ thông tin, quản lý và xử lý thông tin, giúp cho việc tuyên truyền, giáo dục được hiệu quả hơn, gắn với xây dựng và phát triển các chương trình, dự án đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, đặc biệt là về vấn đề giáo dục, đào tạo, việc làm và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Vai trò của phụ nữ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO