#Văn hóa cơ sở

4 kết quả

Thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 cho Sở Văn hóa &Thể thao. Ảnh: Đình Tuyên

Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa ở cơ sở

(Baonghean.vn) -“Là năm văn hóa cơ sở, chúng ta cần quản lý chỉ đạo phát huy thiết chế văn hóa cơ sở; các hoạt động văn hóa ở các địa phương cần thực hiện sống động, phát huy hết hiệu quả" - đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa và Thể thao.
Đô Lương: Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đô Lương: Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

(Baonghean) - Sau 15 năm triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nếu như năm 2000 Đô Lương mới có 28/366 làng, xóm, khối văn hóa đạt 7,7%, thì đến năm 2015 Đô Lương đã có 159/366 làng, xóm, khối văn hóa đạt 42,3%; năm 2000 mới có 58,1% lượt gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thì đến năm 2015 đạt tỷ lệ 77,25%.