#văn phòng công chứng

4 kết quả

1

Đề nghị giữ nguyên quy định bắt buộc công chứng đối với các giao dịch liên quan đến nhà đất

(Baonghean.vn) - Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi bổ sung các nội dung Luật Công chứng như giữ nguyên quy định bắt buộc công chứng đối với các giao dịch liên quan đến nhà đất; tiếp tục xã hội hóa hoạt động công chứng; tăng cường kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động công chứng…