Văng Môn mùa sắn

(Baonghean) - Từ cuối tháng 11 cho đến cuối tháng 12 hàng năm là thời điểm bà con bản Văng Môn (Nga My – Tương Dương) thu hoạch sắn. Trên các nương rẫy, người dân nối nhau gùi sắn về các điểm thu mua. Những năm gần đây, sắn được xem là một trong cây “chủ lực” trong xóa đói giảm nghèo của những người Ơ đu. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, cây sắn của bản Văng Môn phát triển tốt, cho năng suất cao, tuy nhiên, giá sắn lại giảm. Những năm trước, giá sắn thu mua tại bản là 1200 đồng/kg, nay chỉ 1000 đồng/kg.
 
Nguồn thu từ sắn giúp bà con có được khoản chi phí cho dịp Tết sắp tới, vì thế ai cũng phấn khởi…
Đào sắn.
Gùi sắn đến địa điểm nhập.
Cân sắn.
Sắn được nhập cho tư thương.

Hồ Phương