Về với Bát Tràng

(Baonghean) - Sang sông về với Bát Tràng
Thăm quê gốm sứ, thăm làng tài hoa
Tìm người xưa hát câu ca:
“Ước gì mình lấy được ta...” để rồi
Ta về mua gạch, nung vôi
Xây hồ bán nguyệt mà người chẳng sang.
 
Vẫn con đê rẽ về làng
Giờ không nhận nổi Bát Tràng lạ chưa
Đường cây xuống bến đò xưa
Người chen phố xá bán mua bộn bề
Quán hàng mở đến chân đê
Trắng trời men sứ, đa mê khách tìm
Những là lá gió, cành chim
Thuyền trăng, sông lụa, mây chìm, nước trôi
Người tài hoa thế, người ơi! 
Bỗng dưng mang hết cảnh đời về đây...
 
Nâng bình rượu gốm mà say
Thương người chuốt đất bàn tay dãi dầu
Giá ngày xưa nói một câu
Thì nay em đã là dâu Bát Tràng 
Thì nay chẳng lặn lội sang
Mua vài dây bát, đa mang một đời!
 
Nguyễn Thị Mai